Svampsjukdom föranleder stor buxbomsinventering

I höstas infördes planteringsförbud av buxbom på kyrkogårdarna i Skåne och Blekinge sedan en svår svampsjukdom drabbat just buxbomshäckar. Därför satsar Lunds stift nu 800 000 kr på en inventering och värdering av buxbom på kyrkogårdar inom stiftet. Det beslutade stiftsstyrelsen idag.

Buxbom har sedan lång tid tillbaka använts för dekorativa planteringar på stiftets begravningsplatser. Växten är karakteristisk i just Skåne och Blekinge och har en stor kulturhistorisk betydelse för kyrkogårdarna. Sedan över ett år tillbaka har dock buxbom drabbats av den svåra svampsjukdomen Cylindrocladium buxicola som hotar växtbeståndet.
- På ett par kyrkogårdar har buxbom redan tagits bort. Om den trenden fortsätter är det angeläget att ta reda på vad det kommer att få för framtida konsekvenser för kulturarvet på våra kyrkogårdar i stiftet. Det är många frågor vi behöver svar på så det här projektet är akut och nödvändigt, säger Heikki Ranta, stiftsantikvarie på Lunds stiftskansli.

Syftet med projektet är att inventera, analysera och värdera buxbomens kulturhistoriska värden på Lunds stifts begravningsplatser. Dessutom ska projektet bidra till att effektivt minska spridningen av svampsjukdomen samt att hitta åtgärder mot de skador den orsakar.

En enkät kommer under våren att skickas ut till samtliga församlingar i Lunds stift och totalt beräknas 30-50 kyrkogårdar att inventeras i fält. En rapport med sammanställning och analys samt en handbok med praktiska råd för kyrkogårdspersonal ska sedan vara klara under hösten. Projektet, som går under namnet Buxbomsinventering i Lunds stift, sker i samverkan med Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne.

För mer information
Heikki Ranta, stiftsantikvarie, telefon 046-15 55 06 (även mobil)
heikki.ranta@svenskakyrkan.se  


Daniel Bramsell
Pressekreterare
Telefon: 046-15 55 23. För SMS: 0734-33 89 83
E-post: daniel.bramsell@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lundsstift


Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2007 är Antje Jackelén. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 185 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

 

Taggar:

Om oss

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen. Vision: Bottna i nåden, skapa i världen. Inspirera lärande och samlas kring hoppet......med dopet som grund......för att möta livets och världens utmaningar.

Dokument & länkar

Citat

På ett par kyrkogårdar har buxbom redan tagits bort. Om den trenden fortsätter är det angeläget att ta reda på vad det kommer att få för framtida konsekvenser för kulturarvet på våra kyrkogårdar i stiftet.
Heikki Ranta, stiftsantikvarie