Trelleborg, Höganäs och Örkelljunga får bidrag till arbetet med flyktingar

Många av församlingarna i Lunds stift är engagerade i mottagandet av flyktingar och asylsökande. Svenska kyrkan har beslutat anslå 550 000 kronor till tre av dessa församlingar.

Kyrkostyrelsen har omdisponerat 10 miljoner kronor ur 2015 års budget som församlingarna har möjlighet att söka bidrag från i två omgångar. Pengarna ska stärka församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande.

– Bidraget är verkligen välkommet! Trycket på våra församlingar är enormt eftersom nästan alla flyktingar och asylsökande kommer via Skåne, säger stiftsdiakon Carita Ibarra Kristensen.

Trelleborgs församling får 250 000 kronor för en projektanställning.
Trelleborgs kommun har delegerat ansvaret för insamling av kläder, hygienartiklar med mera till församlingen. Arbetet utförs av en mängd volontärer under ledning av diakonen. Den projektanställde ska avlasta, utbilda och utveckla.

Höganäs församling får 150 000 kronor för en projektanställning.
Den projektanställde ska bland annat utveckla ett system för matchning mellan asylsökande och de som vill engagera sig. Församlingen ska också köpa in fler datorer för språkarbetet med datorledd SFI-undervisning.

Örkelljunga pastorat får 150 000 kronor till kompetensutveckling och inköp.
Pastoratet ska erbjuda sina volontärer kompetensutveckling i form av seminarier och studiebesök. Man behöver också medel till att köpa in material som läroböcker, symaskiner, lek- och sportutrustning.

De församlingar som fått avslag på sina ansökningar får en andra chans att ansöka om medel senast den 23 november. Kyrkomötet beslutade igår att avsätta ytterligare 75 miljoner kronor till arbetet med flyktingar och asylsökande under 2016.

För mer information:
Carita Ibarra Kristensen, stiftsdiakon
046-15 55 51, carita.ibarra@svenskakyrkan.se

För mer information:
Camilla Lindskog, pressekreterare Lunds stift
046-15 55 23
camilla.lindskog@svenskakyrkan.se

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Taggar:

Om oss

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen. Vision: Bottna i nåden, skapa i världen. Inspirera lärande och samlas kring hoppet......med dopet som grund......för att möta livets och världens utmaningar.

Media

Media

Citat

Bidraget är verkligen välkommet! Trycket på våra församlingar är enormt eftersom nästan alla flyktingar och asylsökande kommer via Skåne.
stiftsdiakon Carita Ibarra Kristensen