Svenska kyrkan vid toppmötet i Accra

I veckan hålls toppmötet om biståndseffektivitet i Ghanas huvudstad Accra, där Svenska kyrkan och de internationella kristna nätverken bland annat kommer att kritisera att många regeringar fortfarande låter sina egna ekonomiska intressen styra biståndet.

– Budskapet ifrån det civila samhället är att bistånd inte handlar om välgörenhet utan om ett ömsesidigt ansvar för en hållbar utveckling, säger Sofia Svarfvar, Svenska kyrkans handläggare på plats i Accra.

Och kyrkornas budskap är tydligt. Mottagarländerna måste få bestämma över sin egen utvecklingspolitik. Det innebär att givarländer inte får ställa detaljerade villkor på mottagarlandets ekonomiska politik eller ge bundet bistånd som tillfredsställer givarens egna ekonomiska intressen Mottagarländerna måste kunna lita på löften om biståndet. Regler för ansökan och utvärdering ska vara enkla och standardiserade. Därför får givarländerna inte lova mer bistånd än man kan hålla, göra kortsiktiga budgeter som ändras av nya politiska agendor i givarlandet eller ställa upp sinsemellan helt olika regelverk som gör arbetet för mottagarländerna tidsödande.

– Vår önskan är självklart att Sverige går före så att detta möte resulterar i tydliga tidsplaner och åtaganden, så att inte ekonomiska intressen ska styra biståndet, säger Sofia Svarfvar

Sofia Svarfvar finns på plats i Accra för intervjuer, fram till mötet är avslutat.

Läs mer på www.svenskakyrkan.se

Prenumerera

Dokument & länkar