“ Global Health Beyond 2015 ” 3-5 april, tre dagar med fokus på globala hälsofrågor

Pressinbjudan; Save-the-date. Boka in 3-5 april 2013 då Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in media att delta på ” Global Health Beyond 2015 ”- tre dagar med globala hälsofrågor i fokus. 

Programmet för de olika dagarna kantas av spännande aktiviteter där utgångspunkten för alla dagar är tre huvudteman; ojämlikhet, livsstils- och kroniska sjukdomar samt klimatförändringar och hur dessa påverkar människans hälsosituation i världen. Allt arrangerat under paraplynamnet ”Global Health Beyond 2015” ( #GH2015  ). Peter Friberg, ordförande Svenska Läkaresällskapet förklarar;

“ Det är dags att lyfta hälsofrågan tydligare. Globala hälsofrågor berör oss alla och med konferensen vill vi öka medvetenheten och kunskapen om dessa komplexa frågor. Hur kan vi jobba vidare för att möta utmaningarna? Vi är fantastiskt glada att vi har fått ihop ett intressant program som kommer att ge mycket kunskap och energi."

Global Health Beyond 2015 dag för dag

  • Den 3 april: Arrangeras en presskonferens för lansering av en Vetenskaplig Rapport om Hälsosituationen i Världen.
  • Den 4 april: Hålls konferens i Stockholm Waterfront Congress Centre med en rad inspirerande föreläsare. Både nationellt och internationellt erkända världsledande experter inom fältet för global hälsa. Bland de medverkande återfinns namn såsom Hans Rosling, Johan Rockström, Mariam Claeson, Richard Horton och Tedros Adhanom Ghebreyesus för att nämna några. Underhållning kommer att ske av bland annat Sami Al Fakir.
  • Den 5 april: Arrangeras en workshop i Svenska Läkaresällskapets lokaler som syftar till att diskutera hur man kan få in global hälsa inom forskning och utbildning. Ett viktigt delmål i globala arbetet.

Pressackreditering samt utlämning av speciella bloggpass:

Mer detaljerad information om presskonferens, föreläsarna, tider och möjlighet till specialintervjuer kommer att ske cirka 2 veckor innan mötet, men redan nu finns möjlighet för utvald press och bloggare att ackreditera sig för hela- eller delar av konferensen. Mer information kan man hitta på www.globalhealthbeyond2015.se

Konferensen sker i samarbete med bland annat The Lancet, Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. 

För pressackreditering och intervjuer av föreläsarna kontakta:

Magnus Anclair, Projektledare SLS, 070-209 48 76, magnus.anclair@sls.se

Om Svenska Läkaresällskapet

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Läkaresällskapet främjar kunskapsbaserad vård genom forskningsanslag och arbete med utbildningsfrågor från grundutbildning till fortbildning, kvalitet och patientsäkerhet liksom medicin-etiska frågor. Läkaresällskapet är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med omkring 16 000 medlemmar. Mer information finns på www.sls.se

Taggar: