Vi fick rätt i vår syn på ekologiska livsmedel

Svenska Lantarbetareförbundet: Vi fick rätt i vår syn på ekologiska livsmedel Svenska Lantarbetareförbundets styrelse för, applåderar LRF-ordförandens Hans Jonssons beslut att ställa om 140 ha till ekologisk växtodling. - För fyra år sedan bemöttes vår ekologiska framtidsvision med skepsis. Nu gläds vi åt att allt fler och fler stora jordbruksföretag sluter upp på vår linje - en framtida utveckling av svenskt jordbruk, säger förbundets ordförande Leif Håkansson. Efterfrågan på ekologiska livsmedel i Sverige är på stark frammarsch. Under 1999 ställer 600 lantbruksföretag om till ekologi och antalet större gårdar i södra Sverige ökar. Ett av de senaste jordbruken är LRF-ordföranden Hans Jonssons företag som ställer om 140 ha i det växtodlingsföretag där hans gård Tjos ingår. Och Sveriges bönder får därmed äntligen rätt signaler från sin ideologiska ledning. Svenska Lantarbetareförbundet applåderar den utvecklingen. Vi konstaterar att vårt från 1995 antagna handlingsprogram för näringspolitik hade helt rätt. Vi hävdade där att efterfrågan på ekologiska livsmedel kommer att öka och motsvara ett behov på 20 procent av arealen vid sekelskiftet. Från LRF-håll och storgodsägare såg man med skepsis på vår ekologiska framtidsvision. Nu fyra år senare har utvecklingen gått som vi skisserade. Nu delar LRF vår syn. Det gläder oss nu att bondekooperationen också inser att framtidens jordbruk måste innehålla mindre kemikalier i olika former till förmån för högre livsmedelskvalitet. Det gläder oss - även om böndernas motiv inte är främst miljöskäl utan är att få ut högre priser för sin ekologiska produktion. Leif Håkansson har tidigare kritiserat bondekooperationen för sin stelhet i och riskerar att sprängas inifrån om de inte ändrar sin inställning. Den ekologiska frammarschen tvingar nu bondekooperationen att öppna branschspjällen för ökad integrerad produktion. - Det som nu händer stärker min uppfattning om att vi har haft och har rätt. Det handlar om allas vår miljö och vår dagliga föda och det handlar om våra medlemmars arbetstillfällen. Det kan ge oss de 20.000 nya jobb som LRF lovade i utbyte mot miljöstöden för ekologisk odling kräver noll kemikalier men mer personal, avslutar Leif Håkansson. Svenska Lantarbetareförbundet organiserar 15.000 medlemmar anställda inom jordbruk, trädgÂrdsnäring, hästsport, naturbruksgymnasier, golfsport, etc. Förbundet ingår i LO. Presskontakt: Robert Janson tel 070-528 35 30 eller 08-796 29 72 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/20/19990520BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/20/19990520BIT00260/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar