Svenska Målareförbundet stämmer Måleriföretagen i Sverige i Arbetsdomstolen

Svenska Målareförbundet stämmer Måleriföretagen i Sverige i Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen kommer nu att göra en prövning av gällande EU-regelverk och hur dessa påverkar hur man ska se på målarnas arbetstid och rätt till ersättning för restid.

I dag har många medlemmar i praktiken en arbetsvecka på 50 timmar men har bara betalt för 40 timmar, då kollektivavtalet för måleriyrket historiskt tillämpats av arbetsgivaren så att restiden till och från arbetsplatserna ligger utanför arbetstiden.

2015 kom en EU-dom som fastslog att resor till och från arbetet är att betrakta som arbetstid om arbetstagarna utgår från sitt hem till olika arbetsställen. Svenska Målareförbundet menar att domen är tillämplig för de som arbetar på Måleriavtalet då förutsättningarna är lika som det fall EU-domstolen prövat. Målareförbundet har velat förhandla med Måleriföretagen i Sverige för att göra en branschanpassning i kollektivavtalet av de principer som EU-domstolen slagit fast. Detta har Måleriföretagen avvisat. De anser att EU-domen inte har någon betydelse för måleribranschen. Därför har vi istället tvingats till en rättslig process. Vi har nu stämt Måleriföretagen i Sverige samt ett av deras medlemsföretag till Arbetsdomstolen för att få saken prövad.

 

 

Taggar:

Om oss

Svenska Målareförbundet är fackförbundet för byggnadsmålare, billackerare, industrilackerare, mätare, materialarbetare, järnmålare och servicearbetare. Målareförbundet har drygt 14 000 medlemmar varav drygt tio procent är kvinnor. Ordförande är Mikael Johansson. Förhandlingschef är Peter Sjöstrand www.malareforbundet.se

Prenumerera

Snabbfakta

Arbetsdomstolen kommer nu att göra en prövning av gällande EU-regelverk och hur dessa påverkar hur man ska se på målarnas arbetstid och rätt till ersättning för restid.
Twittra det här