Rundabordssamtal på McDonald’s första Öppna gård: ”Vi måste säkra framtiden för svenska råvaror”

Säkra den framtida råvaruleveransen från svenskt jordbruk. Det är det långsiktiga målet i McDonald’s satsning Öppna Gårdar, som inleddes på Arlabönderna Anette och Jacob Gustawsons ekologiska mjölkgård Billinge utanför Norrtälje på måndagen. Både riksdagsledamöter, lokalpolitiker, Arlas ordförande och LRF deltog vid ett rundabordssamtal på gården.

– Vi måste gemensamt ta lantbruksnäringens utmaningar på allvar, för att vi ska kunna fortsätta köpa mycket svenskt även i framtiden, sade McDonald’s inköps- och kvalitetsdirektör Patrik Holm-Thisner,

Under hösten kommer några av de över 1000 svenska bönder som samarbetar med McDonald’s runt om i Sverige att öppna upp sina gårdar för besök, tillsammans med McDonald’s lokala franchisetagare. Öppna gårdar är ett sätt att göra gästerna medvetna om ursprunget och kvaliteten i den mat som serveras på restaurangerna, som till stor del kommer från svenska gårdar.  Det är en av flera satsningar som McDonald’s genomför för att lyfta fram mervärdet i det svenska lantbruket och i förlängningen bidra till ett livskraftigt svenskt lantbruk.

– Genom att bjuda in bland andra landets ledande politiker till vår satsning Öppna gårdar vill vi stärka förståelsen bland politiker och allmänhet för att lantbruksnäringens framtidsutmaningar måste tas på allvar. Bara då kan vi säkra framtida råvaruleveranser, säger McDonald's kommunikationsdirektör Raymond Mankowitz.

Under det rundabordssamtal som hölls i samband med visningen av gården i Billinge var huvudtemat konkurrenskraftsproblematiken för svenskt lantbruk. Nya samarbetsformer lyftes fram som avgörande komponenter för lantbruksnäringens framtid. Ett annat ämne var råvaruleveransen av svenskt kött. Idag finns en paradox i att köttproduktionen i Sverige minskar, samtidigt som efterfrågan på svenskproducerat ökar. McDonald’s vill säkra tillgången på svenska råvaror även i framtiden och har inlett en dialog med LRF om de produktionshinder som finns i lantbruken. Även generationsväxlingen inom lantbruket är en reell utmaning, som måste tas på allvar.

– Kommunala inköpare kan genom offentlig upphandling få in beteendet och känslan för det svenska. Det är otroligt viktigt för att påverka konsumtionsmönster, säger Roger Tiefensee (c), riksdagsledamot i Miljö- och jordbruksutskottet

– Som Arlabonde tycker jag att det är viktigt att fler aktörer ger sig in i debatten om lantbrukets framtid. Öppna gårdar är ett bra sätt att visa upp hur en modern gård i Sverige fungerar. Som mjölkbonde är det en självklarhet att jobba uthålligt med både djur, miljö och matsäkerhet, men det är avgörande för framtiden att vi är tillräckligt många bönder som levererar svenska råvaror, säger Anette Gustawson, ekologisk Arlabonde.  

För mer information, kontakta:
Frida Berg, presschef på McDonald’s, mobil: 070-354 8505, e-post: frida.berg@se.mcd.com. Eller läs mer om Öppna gårdar på: www.mcdonalds.se/bonde

Om McDonald’s i Sverige
Med 221 restauranger från norr till söder är McDonald’s Sveriges ledande restaurangkedja. Varje dag besöker ca 440 000 gäster någon av våra restauranger. Ca 80 procent av restaurangerna ägs och drivs lokalt av egna företagare. McDonald’s är idag restaurangbranschens enskilt största inköpare av svenskt nötkött och även en stor inköpare av andra jordbruksprodukter.

Taggar:

Dokument & länkar