Debatt: Tre av fyra förföljs på grund av sin tro

Tre av fyra personer lever i länder där religions- och övertygelsefrihe­ten är kraftigt begränsad, skriver representanter för landets kyrkor och kristna biståndsorganisationer i dag i Aftonbladet. I debattartikeln finns förslag på hur regeringen kan agera ytterligare för att stärka dena mänskliga rättighet. I kväll anordnas en förbönsgudstjänst i solidaritet med utsatta troende i S:ta Clara kyrka i Stockholm.

Religions- och övertygelsefrihet har länge varit en nästan bortglömd fråga i den svenska utrikespolitiken, därför har Svenska missionsrådet och Sveriges kristna råd under flera år arbetat med att uppmana regering och riksdag att integrera religions- och övertygelsefriheten i svensk utrikespolitik. Frågan finns nu på dagordningen och i artikeln uppmanar vi den svenska regeringen att ta ytterligare steg:

Kvinnor är särskilt utsatta för brott mot religions- och övertygelsefriheten. Därför vill vi att Sveriges regering utvecklar utrikespolitiken genom att uppmärksamma förtyck mot kvinnors rätt till religions- och övertygelsefrihet i FN, EU och i bilate­rala relationer.

  • Ta efter initiativ i andra länder, till exempel Storbritanniens riksdag och i Europaparlamentet, där det finns tvärpolitiska, interreligiösa arbetsgrupper för religions- och övertygelsefri­het.
  • Välj ut tre pilotländer där Sverige gör extra satsningar på religions- och övertygel­sefrihet, till exempel genom att öka ambassadernas kapacitet och dialogen med staten och civila samhället i frågorna.
  • Svenska ambassader behöver i större utsträckning använda sig av EU:s riktlinjer om religions- och övertygelsefrihet i utrikespolitiken.

I kväll möts företrädare för kyrkor och andra religiösa samfund till en nationell förbönsgudstjänst i Stockholm i solidaritet med utsatta troende. Det är en uppföljning på en manifestation för två år sedan, då över 500 personer deltog i ett fackeltåg som gick genom centrala Stockholm till Mynttorget.

Om förbönsgudstjänsten:

Tid och plats: Kl. 18.00 i S:ta Clara kyrka i Stockholm

Medverkande:

Anders Arborelius, biskop Stockholms katolska stift

Yusuf Aydin, Syrisk Ortodoxa kyrkan

Anders Blåberg, generalsekreterare Svenska bibelsällskapet

Eva Brunne, biskop Stockholms stift, Svenska kyrkan

Elias Carlberg, samordnare Sveriges interreligiösa råd

Annika Damirjian, generalsekreterare Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

Allan Ekstedt, direktor Lepramissionen

Torbjörn Freij, Vineyard Sverige

Pelle Hörnmark, föreståndare Pingströrelsen

Kjell Larsson, missionsföreståndare Svenska Alliansmissionen

Maie Martinson, Estniska evangelisk-lutherska kyrkan

Jean Mansour, Grekisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia

Lennart Molin, Life & Peace Institute

Tin Mörk, missionssekreterare EFS

Eva Christina Nilsson, generalsekreterare Svenska missionsrådet)

Lasse Svensson, kyrkoledare Equmeniakyrkan

Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan

Misha Jaksic, biskopsvikarie Serbisk Ortodoxa kyrkan

Sofia Walan, generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen

Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges kristna råd

Gerard Willemsen, internationellt ansvarig Equmeniakyrkan

Marie Willermark, ledare Frälsningsarmén

Iwan Giertz, S:ta Clara kyrka


Arrangörer: Svenska missionsrådet och Sveriges kristna råd

________________________________________________________________________

Viktoria Isaksson, pressansvarig, Svenska missionsrådet, 076-564 06 64, 08-453 68 99

Mikael Stjernberg, pressansvarig, Sveriges kristna råd, 08-453 68 57

Svenska missionsrådet är mötesplats för 34 kyrkor och kristna organisationer som arbetar med utvecklingssamarbete.

Sveriges kristna råd är "kyrkorna tillsammans", en öppen ekumenisk mötesplats för 25 medlemskyrkor och en kyrka med observatörsstatus.

Taggar:

Om oss

Svenska missionsrådet är en mötesplats för kyrkor och kristna organisationer som arbetar med utvecklingssamarbete och humanitära insatser.