Utrikesdeklarationen - kommentarer om religionsfrihet och bistånd

Regeringen är tydligare i sitt ansvar för religions- och övertygelsefrihet i årets utrikesdeklaration. När det gäller bistånd utlovar regeringen att den biståndspolitiska plattformen ska komma på plats under året. 

"Vi verkar för..." Så inleds stycket i utrikesdeklarationen där religions- och övertygelsefrihet nämns.

- Det är lite tydligare än förra året, då det stod att våld och diskriminering måste motverkas, utan att säga att regeringen vekar för det, säger Katherine Cash, sakkunnig i religions- och övertygelsefrihet på Svenska missionsrådet.

Hon är också nöjd med att religions- och övertygelsefrihet lyfts fram på ett tydligare sätt i delarna som handlar om Mellanöstern och Nordafrika, både som en mänsklig rättighet i sig och att det behövs skydd för religiösa minoriteter.

Det är nu tredje året som religions- och övertygelsefrihet finns med i utrikesdeklarationen. Dessutom har det inte bara varit ord utan även konkret handling de senaste åren. Till exempel finns religions- och övertygelsefrihet med i den nya strategin för särskilda satsningar på demokratibistånd.

- Vi ser en positiv utveckling men vi vill uppmuntra till fortsatt ämnesfördjupning och handling när det gäller religions- och övertygelsefrihet. En del andra EU-medlemsstater har tagit initiativ till konferenser och pilotprojekt och det skulle vi vilja se från den svenska regeringen också, säger Katherine Cash.

Biståndspolitisk plattform

I utrikesdeklarationen utlovas en "förtydligad biståndspolitisk inriktning", alltså den så kallade biståndsplattformen som har varit på gång sedan våren 2012.

Svenska missionsrådet har tillsammans med flera andra organisationer bett att få vara mer delaktiga i utrikesdepartementets arbete med den biståndspolitiska inriktningen, till exempel att samarbetsorganisationer i andra länder ska kunna ge synpunkter, men hittills har UD inte kommit med något som går att kommentera.

----------------------------------------------------------------------------------

Viktoria Isaksson, kommunikatör - press och webb, 08-453 68 91

Katherine Cash, sakkunnig religions- och övertygelsefrihet, 08-453 68 95

Svenska missionsrådet är mötesplats för kyrkor och organisationer som arbetar med utvecklingssamarbete på kristen grund. Vi arbetar för religions- och övertygelsefrihet för alla och att Sverige ska prioritera frågan i utrikes- och utvecklingspolitiken.

Taggar:

Om oss

Svenska missionsrådet är en mötesplats för kyrkor och kristna organisationer som arbetar med utvecklingssamarbete och humanitära insatser.

Snabbfakta

Regeringen tar tydligare ansvar för religionsfrihet i årets utrikesdeklaration.
Twittra det här

Citat

Vi ser en positiv utveckling men vi vill uppmuntra till fortsatt ämnesfördjupning och handling när det gäller religions- och övertygelsefrihet. En del andra EU-medlemsstater har tagit initiativ till konferenser och pilotprojekt och det skulle vi vilja se från den svenska regeringen också
Katherine Cash, sakkunnig i religions- och övertygelsefrihet