Vilken mötestyp är du? – personlighetsstilar avgör hur mötet upplevs

Logikern, faktasuktaren, reflektionisten, möjlighetsvisionären, den handlingsorienterade och den människoorienterade – sex olika personlighetstyper som alla upplever ett möte på olika sätt. Genom att ha en tydlig målsättning med mötet och ta reda på vilka personligheter som medverkar, optimeras inte bara tiden utan även mötet.

Uttråkade, förvirrade eller stressade mötesdeltagare behöver inte vara resultatet av ett dåligt möte. Orsaken kan lika gärna vara att mötesledaren inte tagit reda på vilka personlighetsstilar som medverkar. Forskning har visat att alla personer har olika sätt att tänka, ta in information och fatta beslut. Något som blir tydligt under ett inplanerat möte.

”Här finns både tid och pengar för företag att spara”, menar Johan Fägerblad, vd på Svenska Möten.

”Det handlar om att du som möteshållare tar ett mer samlat grepp för att skapa förutsättningar för ett lyckat möte. Att först bli medveten om de olika personlighetstyperna för att sedan kunna kartlägga mötesdeltagarna och därefter utarbeta en effektiv mötesmetod. På så vis håller du intresset vid liv hela mötet igenom”.

Alla sex personlighetstyper är värdefulla för mötesrummet – de olika perspektiven skapar dynamik.

De olika mötestyperna bygger på psykologen Carl Gustaf Ljungs (1875-1961) personlighetsstilar – här förenklade till sex grundstilar:

• Den människoorienterade: vill att alla ska trivas och känna sig delaktiga i mötet.

• Den logiskt orienterade: prioriterar tydlighet i kommunikation, före, under och efter mötet.

• Den reflektionsorienterade: föredrar att lägga sig på en högre organisatorisk nivå, med mer långsiktiga strategier istället för att koncentrera sig på nuläget.

• Den faktaorienterade: vill ha all fakta samlat inför mötet för att sedan gå igenom allt punkt för punkt.

• Den handlingsorienterade: är effektiv och vill hålla mötet kort.

• Den möjlighetsorienterade: som gärna vill diskutera inspirerande visioner.

Johan Fägerblad:

”Alla är vi olika. En faktaorienterad mötesdeltagare tappar du bort om du inleder mötet enbart med visioner. Den människoorienterade föredrar sociala fikamöten medan reflektionisten gärna tar ett möte under en promenad. Den logiskt- och handlingsorienterade engagerar du genom tydlig målsättning och korta och koncisa möten”.

”Det ultimata mötet samlar alla personlighetstyperna då de olika perspektiven är lika värdefulla”, avslutar Johan.

OBS! Missa inte pressbilaga 6 olika personlighetsstilar i mötesrummet.

För mer information, intervjuer och högupplösta bilder kontakta:

Johan Fägerblad, vd Svenska Möten, 08-594 111 72, johan.fagerblad@svenskamoten.se

Lena Andersson, marknadschef Svenska Möten, 08-590 726 72, lena.andersson@svenskamoten.se

Om Svenska Möten – Sveriges ledande mötespartner

Svenska Möten är ett bokningsbolag och medlemsorganisation för mer än 130 noga utvalda konferensanläggningar. 
Vi brinner för mötet och för att våra kunders syften, mål och visioner ska uppfyllas. Det gör vi med hjälp av 30 års branscherfarenhet, framåtanda, ständig kunskapstörst och fantastiska mötesanläggningar. Samtliga anläggningar har passerat Svenska Mötens tuffa, unika klassificeringssystem och är Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk. Här återfinns såväl kvalitativa storstadsanläggningar för dagkonferenser som herrgårdar och slott med logi, aktiviteter och kreativ mötesmiljö. Vi förmedlar snabb och smidig konferensbokning och hjälper till med arrangemang, tips och råd för ett bättre möte! Läs mer på www.svenskamoten.se

Taggar:

Om oss

Svenska Möten består av över 100 utvalda mötesplatser över hela Sverige. Alla medlemsanläggningar är klassificerade och utvalda för att de kan erbjuda de bästa förutsättningarna för möten och konferenser. I dagsläget representerar Svenska Mötens medlemmar cirka 25 procent av den totala mötesindustrin och omsätter drygt två miljarder fördelat på cirka en miljon gästnätter. Som ledande mötespartner tar Svenska Möten ett tydligt ansvar för att driva branschens utveckling, bland annat genom strategin om möteshantering för större organisationer och i projekt som Svenska Mötesmodeller. Svenska Möten är certifierade enligt ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, ISO 14001 Miljöledningssystem, OHSAS 18001 Arbetsmiljöledningssystem samt medlemmar i Svanenklubben. Därtill ska samtliga logianläggningar inom Svenska Möten vara Svanenmärkta senast 2010-07-01