Långsiktigt transportavtal mellan Svenska Orient Linien och StoraEnso

LÅNGSIKTIGT TRANSPORTAVTAL MELLAN SVENSKA ORIENT LINIEN OCH STORAENSO Svenska Orient Linien (SOL) har träffat ett långsiktigt ramavtal med StoraEnso-koncernen avseende transport av skogsprodukter från Finland och Sverige till hamnar i östra Medelhavet. Avtalet baseras på skeppning med SOLs RoRo-tonnage kompletterat av LoLo- tonnage och svarar mot cirka 225.000 ton fram till och med år 2001. Det nu träffade avtalet utgör ett led i SOLs ambition att utveckla långsiktiga transport-lösningar och samarbetsformer med skogsindustrin. Avtalet med StoraEnso innebär vidare att SOLs samtliga basavtal nu tecknats. För ytterligare information vänligen kontakta VD Hans Erikson, SOL Lines AB telefon 031-64 54 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/26/19990526BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/26/19990526BIT00210/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar