Rapport fortsatt bolagsstämma

RAPPORT FRÅN FORTSATT ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Val av styrelse Vid dagens fortsatta bolagsstämma i Svenska Orient Linien AB omvaldes Lennart Bylock, Folke Patriksson, Peter Weitemeyer och Kent Flodberg till ordinarie styrelseledamöter. Anitha Bondestam och Mikael Kamras hade undanbett sig omval. I styrelsen ingår vidare John Andersson som ordinarie ledamot och Gunilla Lundström som suppleant, vilka utsetts av arbetstagarorganisationerna. Finansiell ställning Likviditeten är tillfredsställande och resultatet under mars och april visar en vinst på ca 8 MSEK. Förhandlingarna om ett lån om 75 MSEK från huvudaktieägaren B&N Nordsjöfrakt AB har inte kunnat slutföras. En överenskommelse har dock träffats med bankerna som bedöms fortsatt trygga Svenska Orient Liniens likviditet och finansiella ställning. Göteborg den 19 maj 1999 SVENSKA ORIENT LINIEN AB (publ) Styrelsen För ytterligare information vänligen kontakta Finansdirektör Peter Hermansson, tel 031-64 54 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/19/19990519BIT00330/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/19/19990519BIT00330/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar