SOL delårsrapport

Delårsrapport januari - september 1998 * Resultatet före skatt blev -6 MSEK (föregående år 54 MSEK) * Linjesjöfartens resultat blev 9 (8) MSEK * Kylfraktmarknaden kraftigt försvagad. Resultat -11 (53) MSEK * Operativt kassaflöde per aktie var 2,16 (4,50) SEK, rullande 12 månader ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/27/19981027BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/27/19981027BIT00320/bit0002.pdf

Dokument & länkar