Bensin- och E85 försäljningen sjönk i augusti

Försäljningen av bensin och diesel sjönk under augusti i jämförelse med förra året. Dieselförsäljningen steg något. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Bensinförsäljningen under augusti månad uppgick till ca 311 900 m3, det är en nedgång med ca 14 600 m3 eller ca 5 %. Ackumulerat uppgick försäljningen till ca 2 276 500 m3, en nedgång med ca 72 200 m3 eller ca 3 %. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning.

Försäljningen av diesel under augusti månad ökade och uppgick till ca 534 000 m3. Det är en ökning med ca 17 600 m3 eller ca 3 %. Den ackumulerade försäljningen omfattade ca 3 848 100 m3, en uppgång med ca 75 200 m3 eller ca 2 %. I siffrorna ingår biodrivmedlen HVO och FAME. 

Försäljningen av E85 sjönk under juli och såldes i ca 4 400 m3, en nedgång med ca 4 100 m3 eller ca 49 % jämfört med samma månad föregående år. Den ackumulerade försäljningen av E85 till och med maj är ca 27 900 m3, en minskning med ca 42 300 m3 eller 60 %.

Ulf Svahn VD SPBI ”- E85 fortsätter den nedåtgående trenden. I dieselvolymerna ingår ca 20 % inblandning av biodrivmedlen HVO och Fame som idag utgör den största andelen biodrivmedel.”

Försäljningen av eldningsolja var under augusti ca 119 900 m3, en nedgång med ca 10 %. Ackumulerat uppgick försäljningen till ca 597 500 m3, en minskning med ca 27 %.

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande Direktör Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-254 14 59, E-post: goran.lindell@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Taggar:

Om oss

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Prenumerera