Biodrivmedel i vårpropositionen

Regeringen lägger i sin vårproposition grunden för ökad användning av biodrivmedel via såväl låg- som höginblandning vilket SPBI sedan länge eftersträvat.

Den skattelåsning kring ökad låginblandning som regeringen skapade i samband med implementeringen av Bränslekvalitetsdirektivet och som SPBI påpekat försöker man nu lösa via en kvotplikt. Höginblandning och användning av s.k. HVO (Hydrerade vegetabiliska oljor) är fortsatt skattebefriade vilket SPBI välkomnar.

-   Det är bra att regeringen lyssnat på branschen och försöker lösa detaljerna kring en ökad användning av såväl hög- som låginblandning av biodrivmedel, säger Ulf Svahn vd SPBI.

Användandet av kvotplikt är en ändring av den tidigare framgångsrika inriktningen med generella styrmedel via ekonomiskt incitament. För SPBI är det utformningen av förslaget som är kritiskt och inte formen som sådan. Eftersom frågan utreds av Regeringskansliet kommer SPBI att återkomma vid färdigt förslag.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet
Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Om oss

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Prenumerera

Dokument & länkar