Drivmedelsförsäljningen vänder upp igen!

Försäljningen av drivmedel ökar under årets fem första månader. Försäljningen av diesel mer än kompenserar för en fortsatt minskning av bensinförsäljningen. Även etanolbränslet E85 ökar. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Den tidigare nedgången i försäljningen av drivmedel har vänt tillbaka upp under 2018. Uppgången är totalt ca 96 000 kubikmeter eller nästan 3 % för de fem första månaderna. I maj steg försäljningen med 33 800 kubikmeter eller ca 4 %.

Dieselförsäljningen står för en uppgång på ca 117 100 kubikmeter eller ca 5 % och uppgick till 2 494 500 kubikmeter. I månaden steg försäljningen med ca 24 300 kubikmeter eller ca 5 %. I siffrorna ingår även inblandning av biodrivmedlen HVO och FAME med ca 25 - 50 % inblandning.

Bensinförsäljningen fortsätter nedåt men i en lägre takt än tidigare. Under de första fem månaderna uppgick försäljningen till ca 1 194 800 kubikmeter en minskning med ca 30 800 kubikmeter eller ca 2,5 %. I månaden maj steg försäljningen något med ca 4 900 kubikmeter eller ca 2 %. I siffrorna ingår inblandning av etanol och förnybar bensin på ca 5 %.

Även E85 försäljningen ökade från låga nivåer och uppgick till ca 23 400 kubikmeter under de fem första månaderna. En uppgång på ca 9 700 kubikmeter eller ca 70 %.

Ulf Svahn VD SPBI ” Ökningen av försäljningen måste ses i skenet av en stark konjunktur. Uppgången för E85 är kopplad till att det idag är betydligt billigare att tanka E85 för den som kan göra det.” 

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se 

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Taggar:

Om oss

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Prenumerera