E85 försäljningen steg i februari – bensin och diesel ned

Försäljningen av E85 var den enda ökningen under februari månad jämfört med samma månad föregående år enligt preliminär statistik från SPBI. Såväl bensin som diesel och eldningsolja visade på sjunkande volymer.

Försäljningen av etanolbränslet E85 ökade även i februari och uppgick till ca 12 400 m3 en uppgång med ca 1 300 m3 eller ca 12 %. Efter två månader uppgår försäljningen till 24 400 m3, även det en uppgång med ca 13 % eller ca 2 800 m3.

-   Det höga bensinpriset under inledningen av året har betytt att det är en ekonomisk fördel att tanka E85 för de som kan, vilket visar sig i volymerna, säger Ulf Svahn VD för SPBI.

Bensinförsäljningen uppgick under februari till ca 289 800 m3, vilket är en nedgång med ca 16 300 m3 mot samma period föregåemnde år. Den procentuella nedgången är ca 5 %. Även år till dato är nedgången på samma nivå. Försäljningen uppgick till ca 585 200 m3 för de två första månaderna.

Försäljningen av diesel minskade med ca 3 500 m3 eller knappt en procent och uppgick till ca 404 000 m3. Efter två månader har försäljningen uppgått till ca 782 300 m3 en ned gång med ca 2 % mot samma period föregående år.

Försäljningen av Eldningsolja 1 uppgick i februari 2012 till ca 107 500 m3. Även det är en nedgång med ca 12 %.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande Direktör Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-254 14 59, E-post: goran.lindell@spbi.se

 

Om oss

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Prenumerera