Etanolförsäljningen sjönk 50 procent i oktober

Försäljningen av etanolbränslet E85 sjönk med 50 procent i oktober månad jämfört med samma månad föregående år. Bensinvolymerna sjönk med ca 2 procent och dieselvolymerna steg med ungefär samma tal. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

E85-försäljningen sjönk i oktober månad med ca 50 % och uppgick till ca 6 300 kubikmeter. För året ackumulerat är minskningen ca 50 800 kubikmeter eller ca 38 %. Försäljningen år till dato uppgick till 83 400 kubikmeter.

Även bensinförsäljningen sjönk något och summerades till 289 000 kubikmeter i månaden. En nedgång med ca 4 900 kubikmeter eller ca 2 %. Försäljningen ackumulerat under årets första tio månader uppgick till ca 2 926 400 kubikmeter. Även det en minskning och då med ca 3 % eller ca 77 300 kubikmeter.

Försäljningen av diesel steg något närmare bestämt drygt 1 % eller 5 300 kubikmeter och uppgick till 507 800 kubikmeter i månaden. Ackumulerat uppgick försäljningen till 4 887 400 kubikmeter även det en uppgång och då på 252 900 kubikmeter eller ca 5 %.

”En anmärkningsvärd minskning av etanolförsäljningen, sannolikt kopplad till den tydliga ekonomiska nackdelen E85 har i förhållande till bensin just nu. säger Ulf Svahn vd på SPBI.

Försäljningen av eldningsolja var i oktober månad ca 65 100 kubikmeter. Det är en ökning med ca 13 600 kubikmeter eller ca 27 %. För årets tio första månader är det däremot en minskning med ca 80 000 kubikmeter eller ca 12 %. Ackumulerat uppgick försäljningen till 569 200 kubikmeter.

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Mobil: 070-667 30 19, E-post:sofie.quant@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Om oss

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Prenumerera