Försäljningen av diesel ökade i januari – E85 och bensin sjönk

Under årets första månad sjönk försäljningen av bensin och E85, medan försäljningen av diesel steg. Även försäljningen av eldningsolja ökade. Allt enligt preliminära siffror från SPBI.

Bensinförsäljningen under första månaden 2013 uppgick till ca 287 700 m3. Det är en minskning med ca 6 700 m3 eller ca 2 % i jämförelse med januari 2013.

Försäljningen av diesel i januari 2013 uppgick till 425 700 m3, en uppgång med ca 27 000 m3 eller ca 7 % gentemot samma månad föregående år.

E85 försäljningen uppgick till 9 500 m3 i januari 2013, en minskning med ca 2 800 m3 eller ca 23 %.

Ulf Svahn VD SPBI säger – Dieselförsäljningen är delvis en konsekvens av fler dieselpersonbilar ute på vägarna, men det kan också innebära en ökning av de tunga transporterna. Nedgången i bensinförsäljningen minskade kraftigt jämfört med 2011 och 2012. De närmaste månaderna blir intressanta i det perspektivet.

Försäljningen av eldningsolja under 2013 uppgick till 87 800 m3, en ökning med ca 16 600 m3 eller ca 23 %.

Allt enligt preliminära siffror från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande Direktör Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-254 14 59, E-post: goran.lindell@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Om oss

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Prenumerera