Försäljningen av diesel steg under april

Under april månad steg dieselförsäljningen med ca 7 % jämfört med samma månad föregående år. Konsumtionen av E85 under april steg markant − om än från låga nivåer − med hela 119%.  Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Den ackumulerade försäljningen av bensin t.o.m. april uppgick till 917 800 m3, vilket är en nedgång från föregående år med ca 4 %. Bensinförsäljningen under april månad var 248 500 m3 − en svag ökning med ca 1 % jämfört med samma månad året innan. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning. Även syntetisk bensin förekommer på marknaden. 

Dieselförsäljningen fortsatte att öka under april och uppgick till ca 505 200 m3, vilket är en ökning med ca 7 % jämfört med april månad föregående år. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 1 958 600 m3, vilket är ökning med nästan 5 % jämfört med samma period föregående år. I siffrorna ingår även inblandning av biodrivmedlen HVO och FAME med ca 25 – 50 %. 

Försäljningen av E85 uppgick till ca 6 500 m3 vilket är en ökning med ca 119 % jämfört samma månad föregående år. Dock från låga nivåer. Ackumulerat uppgick försäljningen till ca 15 301 m3 vilket är en ökning med över 50 %.

Ulf Svahn VD SPBI ” Sverige är fortfarande inne i en högkonjunktur med mycket yrkestransporter, vilket återspeglas i dieselförsäljningen”. Den ökade försäljningen av E85 ska ses i ljuset av att det är ekonomiskt förmånligt att tanka E85 om man har den möjligheten.” 

Försäljningen av eldningsolja steg ackumulerat och uppgick under perioden januari till april till ca 197 400 m3, en ökning med ca 3 %. 

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI. April 2018 har en leveransdag mer än april 2017.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se 

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Taggar:

Om oss

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Prenumerera