Fortsatt nedgång för E85 försäljningen i oktober

Bensin- och E85 försäljningen sjönk fortsatt under oktober månad. Försäljningen av diesel fortsatte på en svag uppgång från månaden innan. Allt enligt preliminära siffror från SPBI.

Bensinförsäljningen uppgick i oktober till 309 200 m3, en nedgång med ca 16 100 m3 eller ca 5 %. Ackumulerad försäljning av bensin per sista oktober var ca 3 134 200 m3, en nedgång med ca 163 800 m3 eller ca 5 %.

Försäljningen av diesel i oktober 2013 omfattade ca 492 700 m3, en uppgång med ca 11 300 m3 eller ca 2 %. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 4 515 100 m3, en uppgång med ca 123 300 m3 eller ca 3 %.

E85 fortsatte nedgången även under oktober månad och såldes i ca 15 200 m3, en minskning med ca 3 000 m3 eller ca 16 %. Den ackumulerade försäljningen av E85 uppgick till ca 149 700 m3, vilket är en nedgång med ca 46 000 m3 eller ca 24 %.

Ulf Svahn VD SPBI säger –E85 försäljningen fortsätter att sjunka trots att det prismässigt är förmånligt att tanka E85 framför bensin.

Försäljningen av eldningsolja i oktober var ca 65 500 m3, en minskning med ca 10 100 m3 eller ca 13 %. Ackumulerad eldningsoljeförsäljning till och med oktober uppgick till 593 900 m3 eller  ca 7 %.

Allt enligt preliminära siffror från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande Direktör Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-254 14 59, E-post: goran.lindell@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Om oss

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Prenumerera