Från fossilt till förnybart på drivmedelsbranschens dag i Almedalen torsdagen den 4 juli – Exklusivt tillfälle till mingel-lunch med vd:arna!

Från fossilt till förnybart är temat för dagen. Från olika perspektiv belyser SPBI och medlemsbolagen detta. Mellan seminarierna bjuder SPBI på frukost, lunch och afternoon tea mingel!

Under torsdagen den 4 juli i Spegelsalen på Clarion Hotel Wisby kl. 8.30 – 17.00 bjuder drivmedelsbranschen in till en spännande dag med sex seminarier på temat «från fossilt till förnybart». Branschen befinner sig i ett spännande skede där man är en viktig och drivande part i övergången till ett hållbart transportsystem med olika produkter och lösningar.

Lantmännen, Nynas, OKQ8, Preem, Statoil, St1 och SPBI finns på plats under dagen. Moderator är Lars Adaktusson.

Kl. 12.00 – 12.45 bjuder vi in till mingellunch med branschens vd:ar som finns på plats. Detta är ett exklusivt tillfälle att få mingla och ställa frågor.

För att ta del av dagens program, klicka här!

För intervjuer eller ytterligare information, kontakta:

Sofie Quant, Kommunikationschef Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Mobil: 070-667 30 19, E-post:sofie.quant@spbi.se

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Om oss

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Prenumerera