Kraftig försäljningsnedgång av E85 i mars

Både bensin- och dieselförsäljningen sjönk svagt i mars i jämförelse med samma månad förra året. E85 sjönk mest med hela

39 %. Allt enligt preliminära siffror från SPBI.

Bensinförsäljningen uppgick i mars 2013 till 298 600 m3. Det är en nedgång med ca 13 000 m3 eller ca 4 % i jämförelse med mars 2012. Ackumulerat omfattade bensinförsäljningen ca 831 600 m3, en nedgång med ca 7 %.

Dieselförsäljningen i mars månad i år uppgick till ca 433 100 m3, en minskning med ca 2 700 m3 eller ca 1 % gentemot samma månad föregående år. Den ackumulerade försäljningen av diesel uppgick till ca 1 260 500 m3, en svag ökning med ca 4600 m3 eller ca 0,5 %.

Försäljningen av E85 i mars nådde ca 11 900 m3, en nedgång med ca 7 700 m3 eller ca 39 %. Ackumulerat uppgick försäljningen av E85 till ca 31 200 m3, en nedgång med ca 13 400 m3 eller ca 30 %.

Ulf Svahn VD SPBI säger – En anledning till E85: s kräftgång är att det inte längre säljs några nya bilar. Detta är i sin tur klart kopplat till förmånsbeskattningsreglerna där E85-bilarna står utanför .

Eldningsoljeförsäljningen under mars 2013 nådde ca 73 400 m3, en ökning med ca 15 700 m3 eller ca 27 %. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 230 400 m3, en svag uppgång med ca 1 %.

Allt enligt preliminära siffror från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande Direktör Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-254 14 59, E-post: goran.lindell@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Om oss

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Prenumerera