Lägsta etanolförsäljningen sedan 2006

Försäljningen av etanolbränslet E85 sjönk med 40 % under 2015. Inte sedan 2006 har volymerna varit lägre. I december månad var nedgången hela 55 % och uppgick till ca 3 000 kubikmeter. Dieselförsäljningen slog nytt rekord och steg med ca 356 000 kubikmeter under året. Allt enligt preliminära siffror från SPBI.

Den totala försäljningen av E85 under 2015 gick ned kraftigt i förhållande till 2014 och uppgick till ca 90 700 kubikmeter. Nedgången var ca 59 600 kubikmeter eller nära 40 %. För december månad uppgick försäljningen till ca 3 000 kubikmeter en nedgång med ca 55 %. Det är den lägsta månadsförsäljningen sedan mars 2006.

Försäljningen av bensin fortsatte att sjunka även under 2015 om än i en måttligare takt. Nedgången stannade på drygt 2 % eller 76 900 kubikmeter. Även i månaden sjönk försäljningen med måttliga 1 % eller 2 700 kubikmeter och uppgick till 277 700 kubikmeter. Totalt under 2015 såldes ca 3 468 300 kubikmeter,

Försäljningen av diesel ökade kraftigt och uppgick till ca 5 823 600 kubikmeter vilket är en all time high för försäljning av diesel i Sverige. Det är en ökning med ca 356 000 kubikmeter eller drygt 6 % jämfört med 2014. Även i månaden december ökade försäljningen och då med 30 400 eller drygt 6 %. Totalt uppgick försäljningen i månaden till ca 474 200 kubikmeter.

  • För första gången sedan 2007 ökar användningen av drivmedel i Sverige. En konsekvens av ökat transportarbete då övergången till effektivare fordon fortsatte även under 2015, säger Ulf Svahn vd på SPBI

Den sammantagna ökningen av försäljningen av diesel, bensin och E85 jämfört med 2014 är ca 219 000 kubikmeter. I förhållande till toppået 2007 är nedgången ca 661 000 kubikmeter.

Den totala försäljningen av eldningsolja under 2015 uppgick till ca 772 200 kubikmeter, en minskning med ca 27 900 kubikmeter eller drygt 3 %.

Allt enligt preliminära siffror från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande Direktör Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-254 14 59, E-post: goran.lindell@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Om oss

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Prenumerera