Ökad försäljning av E85 i mars

Försäljningen av E85 och diesel steg i mars, medan bensinförsäljningen sjönk. Prisfördelen i E85 återspeglas i försäljningen under mars. Allt enligt statistik från Svenska Petroleum Institutet SPI.

Bensinförsäljningen under mars månad uppgick till ca 344 300 m3. Det är en minskning med ca 9 % i jämförelse med samma månad föregående år. Den ackumulerade bensinförsäljningen var ca 956 900 m3, en nedgång med ca 6 %.

Försäljningen av diesel omfattade i mars ca 452 500 m3. Det är en liten uppgång med ca 1 % gentemot samma månad förra året. Ackumulerad försäljning av diesel uppgick till ca 1 260 400 m3, en ökning med ca 4 %.

E85 försäljningen omfattade ca 16 600 m3 i mars. Det är en ökning med ca 27 %. Den ackumulerade försäljningen stannade på ca 38 000 m3, en uppgång med ca 17 %.

Ulf Svahn, VD SPI säger – ”Dieselförsäljningen är fortsatt stabil i takt med konjunkturen. E85 försäljningen stiger vilket är logiskt då det ur konsument synvinkel har varit mer fördelaktigt att köpa E85 än bensin under mars månad”.

Eldningsoljevolymerna uppgick till ca 78 600 m3, en minskning med ca 37 % gentemot mars månad förra året. De ackumulerade volymerna av eldningsolja omfattade ca 297 400 m3, en nedgång med ca 27 % mot tidigare år.

Allt enligt preliminär statistik från SPI.

För mer information, kontakta:

Ulf Svahn, VD SPI Svenska Petroleum Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spi.se

Göran Lindell, Biträdande Direktör Svenska Petroleum Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070- 070-254 14 59, E-post: goran.lindell@spi.se

Svenska Petroleuminstitutet (SPI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPI. Läs mer på www.spi.se

Om oss

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Prenumerera