Ökning av biodrivmedel under 2017 med ca 12 %

Användningen av biodrivmedel under 2017 ökade med ca 12 %, HVO försäljningen ökade med ca 20 %, resterande biodrivmedel sjönk under 2017. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Den totala försäljningen av biodrivmedel under 2017 uppgick till 1 978 000 m3, en ökning med ca 215 500 m3 eller ca 12 %.

Försäljningen av HVO uppgick till 1 441 800, en ökning med ca 235 400 m3

eller ca 20 %. Det är HVO 100 som ökar i konsumtion med ca 302 300 m3, medan försäljningen av låginblandad HVO minskar svagt med 66 900 m3.

Försäljningen av etanol uppgick till 205 400 m3, en nedgång med 9 600 m3 eller ca 4 %.

Försäljningen av FAME uppgick till 330 800 m3, en nedgång med ca 10 400 eller ca 3 %.

Det är åter en stark försäljning av HVO 100 som bidrar till den totala försäljningsökningen av biodrivmedel, medan den låginblandad HVO i diesel minskar något både över året ackumulerat och mot december månad föregående år. I den diesel som säljs på drivmedelsstationer blandas det in mellan 20-55 % förnybara drivmedel. HVO 100 säljs i separata pumpar.

Ulf Svahn VD SPBI ”Det är mycket glädjande att användningen av biodrivmedel fortsätter att öka. Moln på himlen är tillgången på biodrivmedel både i ett kort och längre perspektiv.

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se 

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59. E-post: göran.lindell@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Taggar:

Om oss

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Prenumerera