SPBI Branschfakta -  nu med råvaror för biodrivmedel

Andelen biodrivmedel i transportsektorn uppgick 2017 till ca 21,4 % räknat på energibas utifrån EU:s biodrivmedelsdirektiv utan el eller dubbelräkning. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Den största produkten inom biodrivmedelspoolen var även 2017 låginblandad HVO med 9,2 % eller 877 000 m3 och därefter HVO ren med 5,9 % eller 565 000 m3.

Idag tankar man som konsument upp till 50 % förnybar diesel när man tankar vanlig diesel på drivmedelsstationen. HVO är en syntetisk diesel som har samma kemiska egenskaper som en vanlig diesel, men med förnybar råvara. Sedan 2016 har andelen låginblandad HVO minskat något till förmån för HVO 100.

HVO kan framställas från flera olika råvaror. De senaste uppgifterna från 2016 visar att 38 % kom från vegetabilisk eller animalisk avfallsolja, 23 % från PFAD, 19 % från slakteriavfall, 8 % från raps, 7 % från tallolja, 4 % från majs, 1 % från teknisk majsolja och 0,6 % från korn.

Tyskland och Indonesien var 2016 de enskilt största ursprungsländerna för råvara till HVO på den svenska marknaden, medan det svenska bidraget endast var 4 %.

Ulf Svahn VD SPBI ” Biodrivmedel har en mycket viktig roll att spela i omställningen från fossilt till förnybart och vi som branschorganisation blir oroade av EU:s kategoriska inställning till grödebaserad råvara och vill se mycket bättre politiska förutsättningar för ökad inhemsk produktion.

Allt enligt preliminära siffror från SPBI.

Ladda ner SPBI Branschfakta  kostnadsfritt från vår hemsida eller kontakta oss så skickar vi de exemplar som du behöver.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se 

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Taggar:

Om oss

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Prenumerera