SPE/OPAB överklagar svenska regeringens stopp för oljeletning i Östersjön

Svenska Petroleum Exploration (SPE) har i dag lämnat in en ansökan till regeringsrätten om rättslig prövning av svenska regeringens beslut att avslå ansökan om att få provborra efter olja i den svenska ekonomiska zonen i Östersjön.Svenska Petroleum Exploration har genom dotterbolaget OPAB undersökt förutsättningarna för att hitta olja i Östersjön under en lång tid. Det mest lovande prospektet, Dalders, finns i sydöstra delen av den svenska ekonomiska zonen och sträcker sig in i Lettland och Litauen. Dalders har förutsättningar att innehålla upp till 200 millioner fat olja, vilket skulle kunna ge en produktion motsvarande 20 % av Sveriges oljekonsumtion de närmaste 20 åren.

Hösten 2007 ansökte OPAB hos Regeringen om att få borra två undersökningsborrhål i Dalders. Regeringen avslog ansökan och har i efterhand återtagit bolagets licens med hänvisning till riskerna med en framtida oljeutvinning i Östersjön.

- Oljeutvinningen pågår redan i Östersjön. Framförallt Polen och Ryssland har redan omfattande verksamhet igång och nu tillkommer även fynd i Lettland. Vi kan inte förstå att den svenska regeringen väljer att avhända sig både eventuella skatteintäkter och möjligheten att vara med och utforma förutsättningarna för en oljeutvinning i Östersjön med hög teknisk standard och stort miljöfokus, säger Torgny Berglund, VD i OPAB.

SPE/OPAB hoppas med sin ansökan till Regeringsrätten kunna ändra regeringens tidigare beslut och få licens att provborra Dalders från svensk sida. Ett eventuellt fynd av olja skulle skapa många arbetstillfällen i Sverige. Beräkningar uppskattar att ca 22 000 manår skapas i arbeten under en 20 års period inkluderat provborrningar, utbyggnad och drift. Värdet på ett eventuellt fynd uppskattas till ca 100 miljarder kronor där statens skatteandel uppgår till 50 % under en 20-års period.

För ytterligare information kontakta Fredrik Öhrn, VD Svenska Petroleum Exploration +46 70 450 15 81 or fo@spe.se Torgny Berglund, VD, OPAB +46 8 410 545 58 tb@spe.se

Prenumerera

Dokument & länkar