Svenska Retursystem inbjudna som föredragare på global miljökonferens

Svenska Retursystem har blivit inbjudna som en av 20 föredragande på en global miljökonferens som EU-kommissionen och FN:s miljöprogram UNEP står bakom. Ett av de främsta fokusområdena under dagarna kommer att vara miljöfrågor kopplat till resursförbrukning och matsvinn i varuhanteringen av livsmedel.

Temat på miljökonferensen är minskat matsvinn, förändringar i resursutnyttjning och eco-innovationer som förbättrar livsmedelshanteringen i transport- och varukedjor. Under dagarna kommer Conny Swahn, Försäljning- och Marknadschef, redogöra för hur Svenska Retursystem bidragit till ett förändrat varuflöde inom den svenska dagligvarubranschen och på vilket sätt retursystemet skapat mervärden för en hel bransch.  

”Vårt retursystem förenklar och effektiviserar hela varuflödet samtidigt som det ger enorma miljöbesparingar i form av minskade kassationer och svinn samt en reducering av branschens koldioxidutsläpp på över 44 procent. För mig känns det oerhört roligt att få representera ett bolag som byggt upp ett unikt nationellt lastbärarsystem som gynnar en hel bransch. Ambitionen att få arbeta för en hållbar framtid och skapa innovationer i branschens miljöarbete tror jag har bidragit till att EU-kommissionen och UNEP uppmärksammat oss som ett gott exempel.” Säger Conny Swahn.

Svenska Retursystem är som enda svenska företaget inbjudna att vara föredragande på konferensen "Cutting Waste – Resource efficiency and eco-innovation for sustainable food chains” som äger rum den 12-13 november i Hanoi, Vietnam. Bakom evenemanget står EU-kommissionen och FN:s miljöprogram UNEP.

Om UNEP och EU-kommissionen

United Nations Environment Programe, UNEP, samordnar FN:s miljöarbete. Organisationen grundades 1972 och bidrar till att hjälpa länder, särskilt utvecklingsländer, att fatta beslut som gynnar den globala miljön. EU-kommissionen är en institution inom EU bestående av 28 kommissionärer vilka ska företräda EU:s intressen. Bland annat föreslår man ny lagstiftning för Europaparlamentet och ministerrådet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                             

Conny Swahn, Försäljnings- och Marknadschef, telefon +46 73 206 04 40, e-post: conny.swahn@retursystem.se

För högupplösta bilder kontakta Jessica Lindholm, Marknadskommunikatör jessica.lindholm@retursystem.se

Om Svenska Retursystem

Svenska Retursystem förenklar, effektiviserar och miljöanpassar den svenska dagligvarubranschen genom att driva och utveckla emballagesystem som bygger på återanvändning istället för engångsanvändning. Grundidén är att konsumentprodukterna ska levereras i returenheter som hela tiden återanvänds i ett system till fördel för miljön i stället för att levereras i engångsemballage. Svenska Retursystem årligen över 120 miljoner returlådor i systemet, vilket motsvarar att över 450 000 enheter dagligen används som lastbärare i branschens varuflöden.

Om oss

Svenska Retursystem förenklar, effektiviserar och miljöanpassar den svenska dagligvarubranschen genom att driva och utveckla emballagesystem som bygger på återanvändning istället för engångsanvändning. Grundidén är att konsumentprodukterna ska levereras i returenheter som hela tiden återanvänds i ett system till fördel för miljön i stället för att levereras i engångsemballage. Systemet har en snabb tillväxt och i dagsläget levererar och återtar Svenska Retursystem årligen över 130 miljoner returlådor i systemet, vilket motsvarar att över 500 000 enheter dagligen används som lastbärare i branschens varuflöden.

Dokument & länkar