30 miljarder till jobb och hållbar utveckling

Nu får EU ett nytt regelverk för struktur- och investeringsfonderna.

- Dagens omröstning innebär slutet på en lång reformprocess. EU-pengarna kommer att kunna användas offensivt för investeringar och jobbpolitik, säger europaparlamentariker Jens Nilsson (S).

Fonderna är unionens verktyg för att skapa regional tillväxt och bättre sammanhållen utveckling inom EU. Fonderna stödjer brobyggen i Bulgarien, utveckling av solenergiproduktion i Andalusien, fiberoptiksinnovationer i Gävleborg – för att nämna några.

- Tyvärr finns det  en risk att den borgerliga regeringens passivitet kommer leda till vi inte förbättrar byråkratin eller minskar regelkrånglet under de kommande åren. Det vore synd, nu när EU öppnat upp för sådana möjligheter, avslutar Jens Nilsson (S).

Om EU:s strukturfonder
EU:s sammanhållningspolitik och dess verktyg strukturfonderna har reformerats under de senaste två åren inför starten av en ny sjuårig programperiod 2014-2020. Jens Nilsson är ledamot i det ansvariga utskottet för regional utveckling.

Struktur- och investeringsfonderna är EU-budgetens största enskilda utgiftspost och omfattar en dryg tredjedel av budgeten, eller cirka 325 miljarder euro, pengar som används i Europeiska regioner för att skapa hållbar regional tillväxt.

* * *

Jens Nilsson
Europaparlamentariker (S)

Lars Hagberg
Pressekreterare
Mobil: 32 495 34 60 10
Epost: lars.hagberg@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
Presschef Paula Burrau
Mobiltelefon: +32 476 90 91 57
Epost: paula.burrau@ep.europa.eu

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet
Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera

Dokument & länkar