Anna Hedh (S) får tungt uppdrag i Europaparlamentet

Anna Hedh (S) har fått ansvaret för rapporten om allmänhetens tillgång till information från EU-institutionerna, EU:s motsvarighet till Sveriges offentlighetsprincip.

- Jag är stolt över att ha blivit utsedd till rapportör och att den socialdemokratiska gruppen har gett mig detta ansvar. Det kommer att bli ett tufft arbete, säger Anna Hedh (S).

- Ökad insyn och öppenhet för allmänheten är kontroversiellt i många medlemsstater och även för EU-kommissionen. För mig är det en fråga om demokrati och jag kommer att kämpa hårt för att EU:s medborgare ska få utökad rätt att få del av information, säger Anna Hedh (S).

Bakgrund
EU:s första öppenhetsförordning antogs under det svenska ordförandeskapet 2001. Förordningen innebär att alla handlingar som finns hos EU:s institutioner är offentliga om inte innehållet omfattas av något av sekretessundantagen i denna förordning.

Lissabonfördraget (artikel 15) utvidgar allmänhetens rätt till tillgång till handlingar till att omfatta samtliga EU-institutioner, organ och byråer. Kommissionen la därför fram förslag till omarbetning. Detta var dock mycket begränsat.

EU-parlamentet antog 2011 ett förslag till förordning, med bland annat en bred definition av vad som är en handling, att dessa måste bedömas individuellt och inte undantas automatiskt och striktare tolkning av sekretess. Det antagna förslaget har dock stoppats i rådet därför att kommissionen inte vill göra ändringar i sitt begränsade förslag.

* * *

Anna Hedh
Europaparlamentariker (S)

Lars Hagberg
Pressekreterare
Mobil: +32 495 34 60 10
Epost: lars.hagberg@ep.europa.eu

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera

Dokument & länkar