Anna Hedh fortsätter kampen mot människohandel

EU-parlamentet ser allvarligt på den organiserade brottsligheten och tillsätter ett tillfälligt utskott för detta. Anna Hedh (S) är en en av de 45 medlemmarna i utskottet.

– När jag jobbade med EU:s människohandelslagstiftningen såg jag hur den organiserade brottsligheten möjliggör för människohandel. Ska vi komma åt människohandeln måste vi slå mot de maffia-liknande organisationer som ligger bakom. Vi måste spåra och beslagta deras vinster, säger Anna Hedh.

– Min kamp mot människohandel fortsätter, och med min plats i utskottet förstärks mina möjligheter, säger Anna Hedh

Uppdraget är att undersöka utbredningen av organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt och hur dessa påverkar EU och dess medlemsstater. Utskottet ska även föreslå åtgärder för hur unionen ska kunna motverka dessa hot, på både internationell, europeisk och nationell nivå. Inom ett år ska en rapport läggas fram med förslag på åtgärder

Mandatet för utskottet finns att läsa här:

Mer om vem Anna Hedh är kan du läsa här.  

Anna Hedh
Europaparlamentariker
Mobiltelefon: 46 708 98 51 50

Staffan Dahl
Politiskt sakkunnig
Mobiltelefon: 32 473 94 44 81

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
tel. 32 2 283 16 64
Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet

 Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera

Dokument & länkar