Anna Hedh ger EU-perspektiv till Jämställdhetsdagarna

– Väldigt spännande och jag ser fram emot två dagar där jämställdhet är i fokus. Jag tror att Jämställdhetsdagarna i Malmö kommer att lära mig mycket och jag hoppas att min roll som europaparlamentariker kan bidra till ett EU-perspektiv på det jämställdhetspolitiska området, säger Anna Hedh, socialdemokratisk ledamot av Europaparlamentet.

Under den 27-28 januari anordnas Jämställdhetsdagarna i Malmö, ett arrangemang av Sveriges Kvinnolobby i samarbete med MCI Scandinavia. Under två dagar anordnas seminarier, debatter och workshops i syfte att lyfta upp jämställdhet på agendan.

– När vi lever i ett samhälle där det tyvärr är nödvändigt att arrangera konferenser för att lyfta upp jämställdhet på dagordningen, är det bra om Jämställdhetsdagarna får mycket uppmärksamhet och att konkreta förslag presenteras, fortsätter Hedh.

Tillsammans med Kajsa B Olofsgård, Helena Löf och Hillevi Engström deltar Anna Hedh på ett seminarium* om de hållbara utvecklingsmålen inom ramen för Agenda 2030, med särskilt fokus på de jämställdhetspolitiska målen.

– Oerhört intressant och spännande, men samtidigt en omfattande och svår fråga. Jag tror att det vore bra om vi kunde koppla ihop de olika politiska nivåerna, ifrån EU ner till kommunerna. Just i sammankopplingen mellan aktiva aktörer tror jag att lösningen på många av våra framtida utmaningar finns, avslutar Anna Hedh (S).

* * *

* 19A: Agenda 2030 kräver jämställdhet. Passet äger rum den 28 januari kl. 10.45-11.30 i High Live 6/7.

* * *

Anna Hedh finns tillgänglig både före och efter seminariet. Kontakta Erik Olsson för mötesförfrågningar. Kontaktinformation nedan.

* * *

Erik Olsson
Politiskt sakkunnig
Mobil: +32 473 52 13 28
Epost: erik.olsson@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet
Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera

Dokument & länkar