Beslut om fiskekvoter i Europaparlamentet räddar fisken för framtida generationer.

Idag har Europaparlamentet tagit beslut om fiskekvoter. Beslutet innebär att det inte skall tillåtas ta upp mer fisk än att beståndet hinner växa till samma eller större storlek nästkommande år. Det som kallas högsta hållbara uttag.

- Det är en historisk förändring, säger Jens Nilsson (S) europaparlamentariker. -Idag är Ulrike Rodust och Maria Damanakis mina hjältar, säger han och hänvisar till den socialdemokratiska rapportören och fiskerikommissionären.

 - Följs nu det här tillvägagångssättet så finns ingen risk för utfiskning och det bygger helt enkelt på att man rättar sig efter tillgången på fisk, vilket är en investering för framtiden.

 De nya bestämmelserna innehåller också ett förbud mot utkast, dvs. att man kastar fisk man inte har tillåtelse att fånga överbord. På europeisk nivå innebär det ett enormt slöseri och mycket få fiskar överlever en sådan behandling. Nu kommer även denna fisk till användning och blir samtidigt en god anledning för fiskaren att använda redskap som får mindre andel bifångster.

 Reglerna ska även gälla för europeiska båtar som fiskar i tredje land. Fiskeavtalen i dessa fall kommer baseras på överskottet som inte kan tas upp av lokala fiskare.

- Detta innebär att man ger utvecklingsländer en chans att utveckla sin egen lokala produktion och ett slut på rovfiske av fattiga länders resurser. Det är inte bara en miljöfråga, det är otroligt viktigt för att ge dessa länder en möjlighet att gå framåt, säger Åsa Westlund, (S) europaparlamentariker som välkomnar förslaget.

-Det har varit en hård kamp mellan kortsiktiga ekonomiska intressen och dem som vågar ta beslut för att nå bättre resultat" säger Jens Nilsson och avslutar:

-När bestånden ligger strax över den nivå vi satt som lägsta nivå, så är fisket som mest lönsamt. Det innebär högre kvoter, som man kan fiska upp på kortare tid, då det finns mycket fisk i havet. Det bästa är att man kan göra det år efter år utan att riskera vår miljö.

Jens Nilsson
Europaparlamentariker (S)
Mobiltelefon 46 70 653 97 54

Åsa Westlund
Europaparlamentariker
Mobiltelefon: 46 70 569 01 44

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
tel. 32 2 283 16 64
Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet

 Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera