Dags att ta Strasbourg-frågan på allvar!

Imorgon kan Europaparlamentet ta ett nytt steg mot att göra slut på flyttandet mellan Bryssel och Strasbourg.

- Det ser positivt ut och vi hoppas innerligt att parlamentet röstar ja till morgondagens betänkande, säger de svenska Socialdemokraterna i Europaparlamentet.

Europaparlamentet röstar på onsdagen om ett betänkande som skulle kunna innebära början till slutet för den omdiskuterade flyttkarusellen mellan Bryssel och Strasbourg varje månad. Förslaget innebär att parlamentet ska utnyttja sin rätt att ta initiativ till fördragsförändring, som skulle innebära att verksamheten koncentreras till en plats. Flyttandet kostar ca 180 miljoner euro per år och medför 19 000 ton CO2-utsläpp - utöver stora effektivitetsförluster

Ett initiativ till en fördragsförändring kommer på sikt att kräva godkännande från EU:s medlemsstater och här skulle Sverige kunna spela en viktig roll.

- Vi tycker det är märkligt att den svenska regeringen inte verkar göra något alls i denna fråga. Ta frågan på allvar och se till att även Rådet verkar för ett slut på denna onödiga pengaförstöring, avslutar de svenska Socialdemokraterna i Europaparlamentet.

Bakgrundsinformation
De ekonomiska och miljömässiga kostnaderna för den månatliga flytten till Strasbourg uppgår till uppskattningsvis 180 miljoner euro och 19 000 ton CO2 varje år, utöver de effektivitetsförluster flytten innebär. En överväldigande majoritet av ledamöterna har i en rad voteringar på senare år visat sig vara positiva till ett enda säte för Europaparlamentet men med det nuvarande fördraget är det inte möjligt för parlamentet att bestämma var man ska ha sin egen arbetsplats.

Om rapporten röstas igenom är det första gången parlamentet åberopar de nya befogenheter man fått genom Lissabonfördraget, vilket innebär att man kan ta initiativ till en fördragsförändring i syfte att ge parlamentet rätt att bestämma var man ska ha sitt säte.

För mer information om frågan om ett säte för Europaparlamentet, besök Single Seat-kampanjens webbplats: http://www.singleseat.eu/

* * *

Marita Ulvskog
Europaparlamentariker (S)

Olle Ludvigsson
Europaparlamentariker (S)

Åsa Westlund
Europaparlamentariker (S)

Göran Färm
Europaparlamentariker (S) & styrelseledamot i "Single Seat"-kampanjen

Anna Hedh
Europaparlamentariker (S)

Jens Nilsson
Europaparlamentariker (S)

Lars Hagberg
Pressekreterare
Mobil: +32 495 34 60 10
Epost: lars.hagberg@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
Presschef Paula Burrau
Mobiltelefon: +32 476 90 91 57
Epost: paula.burrau@ep.europa.eu

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet
Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera

Dokument & länkar