Dags för kommissionär Malmström att ta de medlemsländer som inte infört människohandelslagstiftningen i örat!

Härom dagen presenterade kommissionen den första rapporten om människohandel i EU. Den visar att människohandeln fortsätter att öka i Europa. Mellan 2008-2010 ökade antalet bekräftade traffickingfall med 18 %, i Sverige har antalet offer tredubblats. Ökningen beror förstås på fattigdom och ökade klyftor, men också på att myndigheter har blivit bättre på att uppmärksamma fallen, men trots det döms färre förövare.

Rapporten visar att 7 av 10 offer är kvinnor och att 15 % är barn. 62 % av offren säljs som sexslavar, och 25 % till tvångsarbete. Resterande omfattas av andra former av utnyttjande såsom tiggeri och organhandel.

Under 2010-2011 var jag ansvarig i EU-parlamentet för att ta fram EU:s gemensamma människohandelslagstiftning. Den gick igenom i mars 2011 sedan hade medlemsländerna 2 år och 20 dagar på sig att anta lagstiftningen. Den 6 april skulle alla medlemsländer ha lagstiftningen på plats. Men trots deadline och trots en kraftig ökning av människohandeln är det endast 6 medlemsländer ( Sverige, Lettland, Finland, Ungern, Tjeckien, polen) som antagit lagstiftningen!

Anno 2013 är det inte värdigt att människor säljs för hårt arbete i hem, jordbruk eller inom bygg - textilindustri. Det är vidrigt att kvinnor, män och barn säljs som sexslavar eller får sina organ borttagna för handel.

Man kan ha olika åsikter om EU-samarbetet, men detta är definitivt en gränsöverskridande fråga där vi måste samarbeta, inte minst polis och domstolsväsende. Eftersom det är en bindande lagstiftning har kommissionen möjlighet att bötfälla de länder som inte inför lagstiftningen i tid.

Dags att ansvarig kommissionär Cecilia Malmström ryter till!

Anna Hedh (s), EU-parlamentariker

* * *

Lars Hagberg
Pressekreterare
Epost: lars.hagberg@ep.europa.eu
Mobil: +32 495 34 60 10

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera