Den humanitära krisen får inte leda till att Afrika åsidosätts

Idag börjar ett två dagar långt toppmöte om migration i Valletta. Representanter från EU, Afrikanska unionen, FN och de afrikanska länder som samarbetar med EU i migrationsfrågor är på plats för att diskutera migration mellan de två kontinenterna.

Precis som i andra delar av världen lämnar människor sina afrikanska hemländer av olika skäl – de flyr till exempel från konflikter, politisk och ekonomisk instabilitet, kränkningar av de mänskliga rättigheterna och fattigdom. Mötet blir ett viktigt tillfälle att få på plats ett fungerande samarbete mellan EU och Afrika och en mer övergripande europeisk strategi för migration.

- Den humanitära krisen får inte leda till att EU:s långsiktiga åtaganden gentemot Afrika åsidosätts. Det är viktigt att EU:s bistånd även i fortsättningen bidrar till utveckling och inte blir en del av EU:s gränspolitik. Alla åtgärder måste också respektera den internationella asylrätten, säger Anna Hedh (S).

Ett av resultaten från toppmötet väntas bli inrättandet av en nödfond som ska användas just till att främja fred och säkerhet och bekämpa grundorsakerna till varför människor tvingas fly på den afrikanska kontinenten. Pengarna kommer dels från EU:s biståndsbudgetar, men även från bilaterala bidrag från medlemsstaterna.

- Det behövs ökat engagemang från såväl EU som Afrikanska Unionen för att säkra fred och säkerhet, säger Jytte Guteland (S). Ett brett och konstruktivt samarbete mellan EU och Afrika är avgörande för att komma åt orsakerna till varför människor tvingas fly. Vi socialdemokrater har krävt ökat engagemang från kommissionen och är nu glada över att toppmötet blir av. Det är dock viktigt att detta är det första steget i ett ökat samarbete mellan EU och Afrikanska unionen i syfte att stärka fred och säkerhet.

* * *

Lars Hagberg
Pressekreterare
Mobil: +32 495 34 60 10
Epost: lars.hagberg@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet
Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera

Dokument & länkar