Dubbla signaler om fackliga rättigheter

 

- Det är olyckligt att EU-kommissionen inte konsekvent förmår stå upp för de fackliga fri- och rättigheterna, säger EU-parlamentariker Olle Ludvigsson (S) med anledning av de två förslag om utstationering respektive strejkrätt som presenterades vid lunchtid.

- Kommissionsordföranden Barroso kan inte hålla på att blanda och ge på detta sätt, betonar Ludvigsson. Initiativet idag innehåller visserligen lösningar på några problem. Det gäller i viss mån utstationeringsdirektivet. Men samtidigt skapas nya svårigheter i den så kallade Montiförordningen. Det duger inte.

- Förslaget om utstationering behöver stärkas på flera punkter, men är ändå ett steg i rätt riktning när det gäller att stävja det missbruk som ofta förekommer i samband med utstationering av arbetskraft inom EU, fortsätter EU-parlamentariker Olle Ludvigsson.

- Det är också positivt med skarpare regler för att stoppa ”brevlådeföretag” - utan verksamhet i värdlandet - som bara finns till för att konkurrera med lägre löner och arbetsgivaravgifter. Det är även värdefullt med nya bestämmelser om att huvudleverantörer i byggsektorn ska ta ansvar för löner och villkor hos sina underleverantörer, säger Olle Ludvigsson.

- Montiförordningen, som rör EU-reglering av strejkrätten, är däremot inte alls bra. Det urholkar grundläggande fackliga rättigheter och är så svagt att det inte ens lever upp till accepterade internationella normer. Hotet mot den svenska modellen är tydligt. Om förslaget inte ändras bör det därför skickas rakt ner i papperskorgen, avslutar europaparlamentariker Olle Ludvigsson (S).

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Olle Ludvigsson
Europaparlamentariker
Mobiltelefon: +46 70 820 00 54

David Ljung
Politiskt sakkunnig
Mobiltelefon: +46 70 752 49 47

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
tel. +32 2 283 16 64
Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet

 Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera