Ett steg närmare EU för Montenegro

EU-parlamentet ser positivt på Montenegro som framtida EU-medlem. I juni planeras anslutningsförhandlingarna att påbörjas och Göran Färm (S), socialdemokraternas rapportör för Montenegro ser goda möjligheter för landet.

– Det är en stark signal om EU:s engagemang för hela Balkans framtid i EU, säger EU-parlamentariker Göran Färm (S).

- Montenegro har spelat en viktig roll för den regionala stabiliteten och stärka förbindelserna med sina grannar. Jag vill se en process där Montenegro bedöms utifrån sina egna framsteg utan att jämföras och påverkas av andra länders anslutningsprocesser, säger Göran Färm (S).

Men det finns områden som behöver förbättras. Korruption och organiserad brottslighet är utbrett, och rättssystemet måste förbättras, dock har landet stärkt sitt arbete med att bekämpa organiserad brottslighet.

- Montenegro måste stärka dialogen med civila samhället och fackföreningar. Även mediefriheten måste säkerställas och Montenegro måste också på allvar ta itu med problemet med att kvinnor är kraftigt underrepresenterade på höga poster i samhället, fortsätter Göran Färm.

– Jag ser fram emot att kunna välkomna Montenegro som EU-medlem så snart anslutningsprocessen är klar och anslutningskriterierna är uppfyllda, avslutar europaparlamentariker Göran Färm (S).

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Göran Färm
Europaparlamentariker
Mobiltelefon: +46 70 665 09 02

Emma Karlsson
Politiskt sakkunnig
Mobiltelefon: +32 473 94 75 65

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
tel. +32 2 283 16 64
Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet

 Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera