EU-budget för jobb och tillväxt

 

- Jag välkomnar att Kommissionen, till skillnad från Europas högerregeringar, lägger stor vikt vid jobb och investeringar, säger Göran Färm (S), europaparlamentariker och gruppledare för de europeiska socialdemokraterna i budgetutskottet.

EU-kommissionen presenterade på onsdagen sitt budgetförslag för 2013 inför parlamentets budgetutskott. Förslaget utgör startskottet för budgetförhandlingarna mellan Rådet och Europaparlamentet om nästa års EU-budget, som ska vara klara i november. Kommissionen kallar budgetförslaget "Investeringar för jobbvänlig tillväxt".

Kommissionen föreslår en ökning på 2 % för nya budgetåtaganden, dvs plus minus noll jämfört med inflationen. Kommissionen beräknar också att nivån på utestående budgetåtaganden som nu måste betalas är så hög att det krävs en ökning av betalningsnivån i budgeten med 6,8 %. Betalningsnivån utgör räkningar som Kommissionen måste betala för pågående och avslutade EU-projekt inom forskningspolitiken och ute i medlemsländerna.

- Självklart måste vi ta ansvar för ett tufft budgetläge i Europa. Det gör också kommissionen genom att föreslå budgetåtaganden som bara räknas upp med inflationen, och avstår från mer allmänna ambitionshöjningar. Inom den ramen görs dock tydliga och kloka prioriteringar: Jordbruksstöden bantas i reala termer, och pengarna används istället till mera forskning, innovation, utbildning och infrastruktur. Att det ändå krävs en höjning av betalningsnivån beror på gamla synder, som främst beror på att medlemsstaterna dels är sena med sina räkningar, dels av nationella budgetskäl har fördröjt betalningen av dessa räkningar, fortsätter Göran Färm.

- I dagens läge räcker inte nedskärningar för att EU ska kunna återhämta sig från den ekonomiska krisen, det krävs också gränsöverskridande satsningar för att ta Europa framåt på områden som världsledande forskning, innovativa insatser mot ungdomsarbetslösheten, och ny teknik på områden som IT, miljö och energi för att skapa jobb och konkurrenskraft för framtiden, avslutar europaparlamentariker Göran Färm (S).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Göran Färm
Europaparlamentariker
Mobiltelefon: +46 70 665 09 02

Emilie Apell
Politiskt sakkunnig
Mobiltelefon: +32 473 94 23 31

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
tel. +32 2 283 16 64
Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet

 Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera