EU erkänner folkmordet på Romer under andra världskriget Romer förföljs än idag - vi kan inte sätta punkt nu

 

- Att vi nu erkänner folkmordet på romer och begångna övergrepp är viktigt för att kunna ta itu med dagens orättvisor, säger Anna Hedh, (S).

Uttalandena skedde under en särskild debatt i Europaparlamentet idag. Diskriminering av romer är inget som hör till historien utan utgör idag ett problem i alla Europas länder. Anna Hedh har tillsammans med den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet krävt en europeisk strategi för inkludering av romer. Denna bör innehålla både åtgärder på EU-nivå men också insatser i medlemsstaterna.

I Sverige gav integrationsminister Erik Ullenhag nyligen i uppdrag att fram en vitbok om övergrepp och kränkningar mot romer i Sverige under 1900-talet. I ett uttalande säger Ullenhag att ”det är viktigt att sätta punkt för det som har varit och att staten erkänner de oförrätter som begåtts”.

- Det räcker inte att sätta punkt för det som har varit. Diskrimineringen av romer pågår fortfarande och det är inte mer rumsrent nu än det var för 30 eller 60 år sedan säger Anna Hedh.

Senast i januari kunde man läsa om unga Lollo som socialtjänsten i Karlshamn ville låsa in av skälet att hon hade ett "romskt beteende". I en statlig utredning konstaterar Maria Leissner att rasism riktad mot romer är ett strukturellt problem i det svenska samhället och att en nationell strategi är nödvändig.

- Gärna en vitbok men se framförallt till att ta fram en effektiv strategi för att garantera romernas mänskliga rättigheter är Anna Hedhs avslutande uppmaning till Ullenhag.

Anna Hedh
Europaparlamentariker
Mobiltelefon: +46 708 98 51 50
Staffan Dahl
Politiskt sakkunnig
Mobiltelefon: +32 473 94 44 81

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
+32 2 283 16 64

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera