EU-kommissionen pressas om löften kring asylsökande

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har vid ett flertal tillfällen, däribland under möten med statsminister Stefan Löfven, lovat att i början av 2016 anta ett förslag om omplacering av asylsökande från Sverige till andra medlemsstater som tagit emot färre flyktingar.

Sverige tog under 2015 i absoluta tal emot fler flyktingar än alla andra medlemsstater förutom Tyskland. I relativa tal har Sverige störst mottagande i hela EU.

Idag ställer vi därför en prioriterad fråga till EU-kommissionen som måste besvaras inom 3 veckor.

- Juncker har stött på motstånd inom kommissionen. Vi kräver idag att Juncker levererar och lever upp till sina löften, säger europaparlamentariker Marita Ulvskog (S).

- Om vi ska kunna lösa den humanitära krisen, måste EU få med alla medlemsstater i mottagande av flyktingar. Nu är det dags att agera, avslutar europaparlamentariker Anna Hedh (S).

* * *

Lars Hagberg
Pressekreterare
Mobil: +32 495 34 60 10
Epost: lars.hagberg@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet
Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.