EU måste ta ett socialt ansvar för vägtransportmarknaden

Sveriges television visade den 20 mars 2013 en dokumentär om den svenska åkeribranschen. I programmet kan man bland annat se hur transportörer och speditörer pressar ner priserna till en nivå som omöjliggör för en svensk åkare att konkurrera om de har chaufförer som får betalt enligt svenska regler och villkor.

- Idag har jag skickat en fråga till EU:s transportkommissionär Siim Kallas och bifogat TV-programmet. Jag vill bland annat att han svarar på hur han ska säkerställa att dagens cabotageregler inte bidrar till oacceptabla arbetsvillkor för chaufförer från Sverige och från andra länder när de arbetar i Sverige, säger europaparlamentariker Marita Ulvskog (S).

* * *

Marita Ulvskog
Europaparlamentariker (S)
Mobiltelefon: +46 70 208 68 08
Epost: marita.ulvskog@ep.europa.eu

Eva-Lena Kapanen
Politiskt sakkunnig
Mobiltelefon: +32 477 46 87 53
Epost: evalena.kapanen@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
Presschef Paula Burrau
Mobiltelefon: +32 476 90 91 57

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet

 Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.