EU-minister Ohlsson: Vad gör du för att stoppa flyttkarusellen?

Den frågan ställer Göran Färm (S), EU-parlamentariker och nyss utsedd styrelseledamot för styrgruppen ”Single Seat”. EU-parlamentet är det enda parlament i världen som inte själva bestämmer var det ska ha sitt säte. Istället har medlemsländerna låst fast det beslutet i fördraget. Idag träffas samtliga EU-ministrar i Bryssel för att diskutera EU:s nästa långtidsbudget och på dagordningen står bl.a. kostnaderna för EU:s administration.

- Nu har vår egen EU-minister ett ypperligt tillfälle att ta upp frågan om parlamentets säte, säger Göran Färm (S), EU-parlamentariker och gruppledare för de europeiska socialdemokraterna i budgetutskottet.

- Den ekonomiska krisen har medfört att besparingar just nu är ledordet över hela Europa. Det borde ge ett momentum för den tidigare tabubelagda frågan om Strasbourg. Därtill har parlamentet självt flera gånger och med stor klar majoritet röstat för ett säte, fortsätter Färm, senast i budgetutskottet förra veckan.

EU-parlamentets flyttkarusell mellan Bryssel och Strasbourg kostar skattebetalarna nästa 2 miljarder kr per år. Därtill kommer 19 000 ton koldioxidutsläpp. I ekots lördagsintervju meddelade EU-parlamentets talman att han vill driva frågan om ett stopp för det månatliga flyttandet, men att Reinfeldt inte vill stötta honom.

- Att bara ha ett säte för EU-parlamentet skulle innebära den enskilt största besparingen inom EU:s administration man kan göra. Att Reinfeldt, som flera gånger sagt att han vill skära ned på just administration, inte står upp för detta vid förhandlingsbordet är skandalöst, fortsätter Färm.

EU-parlamentet i Bryssel har även ont om utrymme, vilket har medfört diskussioner om inköp av nya byggnader. Färm anser att detta är högst onödigt:

- Med ett enda säte i Bryssel skulle lokalerna i Strasbourg t ex kunna användas av EU:s regionkommitté och den sociala och ekonomiska kommittén. EU-parlamentet kan i sin tur överta deras byggnader i Bryssel, och därmed löser man samtliga institutioners utrymmesbekymmer utan nya och kostsamma byggprojekt.

- Ohlsson har nu chansen att både spara pengar och ta ett handlingskraftigt och populärt initiativ. Frågan är, tar hon ens upp frågan till diskussion? Eller tänker hon istället fortsätta att driva frågan om hårda nedskärningar i EU:s verktyg för jobb och tillväxt, det vill säga strukturfonderna?, avslutar Färm.

För mer information om frågan om ett säte för EU-parlamentet, besök hemsidan för Single Seat: http://www.singleseat.eu/

Göran Färm
Europaparlamentariker
Mobiltelefon: 46 70 665 09 02

Emilie Apell
Politiskt sakkunnig
Mobiltelefon: 32 473 94 23 31

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
tel. 32 2 283 16 64
Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet

 Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera