Eu-parlamentariker Anna Hedh till Gamleby folkhögskola

Fredagen den 2 september föreläser Eu-parlamentariker Anna Hedh (S) om EU och medborgarna på Gamleby folkhögskola.

En grupp studerande vid Gamleby Folkhögskola ska under hösten se närmre på EU och medborgarna. Projektet innebär bland annat en resa ner till Bryssel i början av oktober. Inför Brysselresan kommer Europaparlamentariker Anna Hedh till Gamelby på fredag. Hon kommer då att föreläsa om EU och medborgarna.

– När jag som Europaparlamentariker pratar direkt med de studerande här i Gamelby så har vi nått långt i mötet mellan medborgarna och EU. Men om vi ser på det låga deltagandet i EU-valen så visar det på ett stort avstånd mellan EU och medborgarna, säger Anna Hedh som ofta är ute och träffar grupper och berättar om EU.

– Projektet som eleverna har framför sig är intressant. De kommer att närmre på den fria rörligheten inom EU och den frågan ligger mig varmt om hjärtat. Det är ju en av grundbultarna i EU-samarbetet, säger Anna Hedh (S).

Tid: Fredagen den 2 sept kl. 10:00-11:40

Plats: Aulan på Gamelby folkhögskola

Vem är Anna Hedh?
Anna Hedh är en av fem svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet. Hon kommer från Mörbylånga på Öland, född år 1967. Hon har tidigare bland annat arbetat som      fritidsgårdsföreståndare. Anna Hedh kryssades2004 ini EU-parlamentet från plats 31 på valsedelns baksida, sedan 32 346 väljare valt att vända på valsedeln och kryssa för hennes namn. Hon är känd för att vara EU-kritisk och röstade bland annat nej till Lissabonfördraget.

 ”Så länge kunskapen och intresset för EU är lågt, så är EU ett odemokratiskt projekt”, brukar Anna Hedh säga. Själv jobbar hon för att sprida kunskap och nyfikenhet om EU.

Exempel på frågor som Anna arbetar med i Europaparlamentet: Människohandel, alkoholpolitik, barns rättigheter, konsumentfrågor tex. säkra leksaker, asylfrågor, arbetskraftsinvandring, migration, jämställdhet, terroristbekämpning.

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
32 2 283 16 64

Bilder för nedladdning finns på: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera

Dokument & länkar