EU-parlamentets sysselsättningsutskott sätter ner foten om TTIP

- Yttrandet innehåller flera positiva ställningstaganden, bland annat att handelsavtalet under inga omständigheter får leda till försvagning, kringgående eller ogiltigförklaring av medlemsstaternas och EU:s standarder för arbetsrätt, arbetsmiljö, social trygghet med mera, samt att avtalet måste respektera ILO:s kärnkonventioner, säger Marita Ulvskog (S), EU-parlamentariker och t.f. utskottsordförande i EU-parlamentets sysselsättningsutskott.

En stark center-vänstermajoritet godkände idag ett yttrande från EU-parlamentets sysselsättningsutskott, som ska bidra till parlamentets mer övergripande ställningstagande i den pågående processen med att få fram ett frihandelsavtal mellan EU och USA, det s.k. ”TTIP”.

En het potatis under förhandlingarna har varit utformningen av investerarskyddet i TTIP, ”ISDS”.

- Vi socialdemokrater, vänstern, liberalerna och de gröna motsatte oss, till skillnad från högern, ett system med privata skiljedomstolar. Vi vill hellre se ett moderniserat investeringsskydd som är bättre demokratiskt förankrat, transparent och under inga omständigheter utformat så att det kan begränsa eller hindra medlemsländerna från att anta lagar om miljö, sysselsättning eller socialpolitik, fortsätter Marita.

Stora delar av den konservativa partigruppen EPP (där M och Kd ingår) samt ECR-gruppen röstade i slutomröstningen nej till yttrandet. De var dock inte i majoritet. Yttrandet antogs med siffrorna 30 för, 18 emot och 3 nedlagda röster. Yttrandet skickas nu till utskottet för internationell handel, som väntas rösta om slutbetänkandet i början av maj. Hela EU-parlamentet väntas fatta beslut i frågan under plenarsessionen i juni. När det slutliga frihandelsavtalet är färdigförhandlat krävs EU-parlamentets godkännande för att det ska kunna träda i kraft.

* * *

Marita Ulvskog
Europaparlamentariker (S)

Lars Hagberg
Pressekreterare

Mobil: +32 495 34 60 10
Epost: lars.hagberg@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet
Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera