EU:s budget 2012 riskerar att inte räcka till räkningarna

"EU-kommissionen borde ha vågat mer", konstaterar europaparlamentariker Göran Färm (S) efter presentationen av EU-kommissionens budgetförslag för 2012. Redan uppsatta stolta mål om tillväxt och jobb, liksom vetskapen om nya behov (läs stödet för återuppbyggnad och demokrati i mellanöstern och Nordafrika) kommer nu att bli svåra att uppfylla.

EU-kommissionen presenterade idag sitt budgetförslag i Europaparlamentet, och föreslår en ökning i åtaganden med 3,7 % i jämförelse med 2011 års budget, en ökning som jämfört med inflationen blir mindre än en 1%.

Den socialdemokratiska gruppen i parlamentet förstår trycket från medlemsstaterna på en restriktiv budget, men anser att EU i dagens läge även måste satsa på investeringar, tillväxt och jobbskapande.

- Kommissionens förslag är en minimibudget, suckar Göran Färm (S). Budgeten tar av mot grusvägen, när vi på allvar skulle ha behövt satsa på motorvägen, för att bli världsledande på forskning, utveckling och gröna jobb.

Kommissionen föreslår även en ökning på 4,9 % för nivån på betalningarna ur EU:s budget jämfört med 2011. Betalningar baseras på tidigare åtaganden, och utgör således räkningen på det som EU tidigare beslutat. Redan tidigare har Europaparlamentet uttryckt oro för att gapet mellan åtaganden och betalningar är stort, särskilt för EU:s strukturfondsprogram.

- Budgetkommissionären medgav vid sin presentation i parlamentet att denna nivå är otillräcklig jämfört med de behovsberäkningar som Kommissionen fått in från medlemsländerna. EU riskerar därför att hamna i en situation där man inte kan betala sina räkningar, fortsätter Göran Färm (S)

(S)-gruppen säger att EU behöver åtminstone 1800 miljarder euro de kommande tio åren för att leva upp till den redan godkända EU2020-strategin för nya jobb och tillväxt. Dessutom behövs medel för att EU ska kunna fortsätta att axla sitt globala ansvarstagande, framförallt med tanke på vad som händer i Mellanöstern och Nordafrika. Nu föreslås pengarna istället tas genom stora nedskärningar i andra viktiga biståndsprogram.

- Det finns starka krafter i vissa EU-länder som vill minska sina nationella underskott genom att minska EU:s budget. Detta är dock kontraproduktivt, säger Göran Färm med eftertryck. EU:s budget är ett viktigt verktyg för europeisk solidaritet, där rikare länder stödjer utvecklingen i fattigare regioner.

- Minskningar i budgeten drabbar därför de som bäst behöver stöd, fortsätter Göran Färm (S).

Göran Färm är övertygad om att EU:s budget rätt använd kan spela en nyckelroll när det gäller att komma ur den sociala och ekonomiska krisen. Budgeten är inte, och ska inte, vara syndabock för det allvarliga läget, samtidigt som man måste hålla redan utlovade åtaganden. I EU:s budget finns inga underskott.

- En investerad euro av Europeiska unionen kan, rätt spenderad, spara pengar i medlemsländerna, avslutar Göran Färm (S).

Förslaget ska nu börja behandlas av ministerrådet och Europaparlamentet med sikte på en slutlig budgetuppgörelse i november.

Emilie Apell
Politiskt sakkunnig
Mobiltelefon: +32 473 94 23 31
Webb: www.sap.se/goran

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
+32 2 283 16 64

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera