Europaparlamentet bantar för första gången sin egen budget

Europaparlamentet beslutade idag att sätta ökningstakten på sin egen budget för 2012 till 2,3 procent jämfört med 2011. Med hänsyn till inflationen innebär ökningen i praktiken en sänkning av budgeten. Parlamentets andel av de totala utgifterna för administration sjunker, till strax under 20 procent.

– Bakgrunden är förstås finanskrisen, även EU måste ta sitt ansvar och göra allt som går för att hitta besparingar, säger Göran Färm (S), EU-parlamentariker och talesman för de europeiska socialdemokraterna i budgetfrågor.

Beslutet innefattade även att en mer långsiktig översyn måste göras av parlamentets budget, ett förslag som Göran Färm legat bakom och nu fått brett stöd för.

– Vi kan inte varje år bara besluta om kostnadsökningar, vi måste också försöka hitta sätt att finansiera dem genom att prioritera om och effektivisera. Alltför länge har det funnits en tendens att bara köra på med nya beslut, som har långtgående ekonomiska konsekvenser, utan att se till helheten, fortsätter Färm.

De svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet hade egentligen velat se en ännu större sänkning av parlamentets budget, så att ökningen max skulle utgöra den av EU-kommissionen rekommenderade - d v s max 1 procent.

– Detta var inte möjligt att genomföra, då parlamentet befinner sig i en lite annorlunda sits än övriga institutioner. Lissabonfördraget har exempelvis gjort oss till medlagstiftare på en rad nya områden, vilket kräver förstärkning av utskottssekretariat, rättslig expertis m.m., fortsätter Färm.

– Man ska dock komma ihåg att beslutet är historiskt, mig veterligen har vi aldrig tidigare beslutat om en real sänkning. Parlamentet har nu börjat vakna, och insett att även vi måste dra vårt strå till stacken - om inte, riskerar vi att tappa mycket förtroende och trovärdighet hos våra väljare, avslutar Färm.

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
32 2 283 16 64

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera