Europaparlamentet fördömer Viktor Orbán

Ett flertal av de konstitutionella förändringar som Viktor Orbán tvingat igenom sedan han tillträdde som premiärminister i Ungern 2010 står i strid med grundläggande demokratiska värderingar och rättsstatsprincipen. Detta fastslog en rapport som antogs idag av Europaparlamentet.

Rapporten pekar särskilt ut brister i vallagarna, domstolarnas oberoende, skydd av minoriteter, medielagstiftning, kyrkolagstiftning och ett överdrivet användande av så kallade "kardinallagar" - som kräver 2/3 majoritet i det ungerska parlamentet för att ändras.

När land ansöker om medlemskap i EU granskas det noggrant i enlighet med de så kallade Köpenhamskriterierna för demokrati och rättstatsprincipen.

- Vi kan inte ställa hårda krav på kandidatländer som vill gå med i EU, och sen bara se på när medlemsländer fullständigt demolerar dessa rättigheter, säger europaparlamentariker Marita Ulvskog (S).

- Mänskliga rättigheter är inte förhandlingsbara. Den ungerska regeringen måste nu dra tillbaka de kritiserade grundlagsförändringarna, men även förstärka skyddet för minoriteter, avslutar europaparlamentariker Anna Hedh (S).

Köpenhamnskriterierna
Det så kallade politiska kriteriet för EU-medlemskap innebär att landet ska ha effektiva och fungerande myndigheter. Det ska finnas både lagstiftning och ett praktiskt fungerande skydd av yttrandefriheten, föreningsfriheten och en oberoende press. Kandidatlandet måste också ha anslutat sig till Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och protokollet för medborgarnas möjligheter att ta ett fall till Europadomstolen.

* * *

Anna Hedh
Europaparlamentariker (S)
Mobiltelefon: +46 70 898 51 50
Epost: anna.hedh@ep.europa.eu

Staffan Dahl
Politiskt sakkunnig
Mobiltelefon: +32 473 94 44 81
Epost: staffan.dahl@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
Presschef Paula Burrau
Mobiltelefon: +32 476 90 91 57
Epost: s-d.delegationSV@ep.europa.eu

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet

 Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera