Europaparlamentet säger ja till regler för 30 miljarder i strukturfondsstöd

Idag röstade utskottet för regional utveckling med stor majoritet ja till ett färdigförhandlat regelverk för EU:s struktur- och investeringsfonder efter 2013. Reglerna specificerar hur cirka 30 miljarder kronor får användas till jobb och utveckling i Sverige under de kommande sju åren. Efter långdragna förhandlingar med EU:s medlemsländer finns det nu en överenskommelse på plats som täcker alla detaljer. Uppgörelsen ska slutligen godkännas av hela parlamentet om två veckor.

- Ett i stort sett enhälligt utskott röstade för paketet. Reglerna innebär mer makt till regionerna att bestämma hur pengarna ska användas och betydande förenklingar. Allra viktigast är det att vi får ett tydligt fokus på forskning och utveckling, miljö och IT, sammanfattar europaparlamentariker Jens Nilsson direkt efter omröstningen

- Det är skönt att det nu finns en överenskommelse med medlemsländerna. Hade det dragit ut mer på tiden skulle det ha inneburit allvarliga förseningar för regionerna att börja använda pengarna. Nu behöver Europa få fart på investeringar och kamp mot ungdomsarbetslösheten, istället för enbart åtstramningspolitik. Där har EU:s struktur- och investeringsfonder avgörande betydelse i stora delar av Europa, säger den socialdemokratiska partigruppens vice ordförande Göran Färm.

Om EU:s strukturfonder
EU:s sammanhållningspolitik och dess verktyg strukturfonderna har reformerats under de senaste två åren inför starten av en ny sjuårig programperiod 2014-2020. Jens Nilsson är ledamot i det ansvariga utskottet för regional utveckling och Göran Färm vice ordförande med ansvar för bland annat sammanhållningspolitiken i den socialdemokratiska partigruppen.

Struktur- och investeringsfonderna är EU-budgetens största enskilda utgiftspost och omfattar en dryg tredjedel av budgeten, eller cirka 325 miljarder euro, pengar som används i Europeiska regioner för att skapa hållbar regional tillväxt.

* * *

Göran Färm
Europaparlamentariker (S)

Mobiltelefon: +46 70 665 09 02
Epost: goran.farm@ep.europa.eu

Jens Nilsson
Europaparlamentariker (S)

Mobiltelefon +46 70 653 97 54
Epost: jens.nilsson@ep.europa.eu

Oskar Magnusson
Politiskt sakkunnig

Mobiltelefon +32 479 65 45 16
Epost: oskar.magnusson@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
Presschef Paula Burrau
Mobiltelefon: +32 476 90 91 57
Epost: paula.burrau@ep.europa.eu

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet
Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera

Dokument & länkar